Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно проекта Закона Украины от 07.04.2014 № 4648

Относительно проекта Закона Украины от 07.04.2014 № 4648   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
    від 15.05.2014 р. № 31-07110-05-3/11537
   

    Кабінет Міністрів України
   
    Центральний комітет профспілки
    працівників освіти і науки України
   
   
   
Щодо проекту Закону України від 07.04.2014 №4648

   
    Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів України 23.04.2014 №12567/157/1-14 розглянуло листа Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України щодо проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)” (реєстраційний №4648 від 07.04.2014) і повідомляє.
   
    У законопроекті не передбачено закриття шкіл у сільській місцевості. Питання створення і ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів врегульовані Законом України «Про загальну середню освіту».
   
    Відповідно до статті 11 вказаного Закону державні та комунальні загальноосвітні навчальні заклади створюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і мовних потреб за наявності необхідної кількості учнів (вихованців) відповідно до встановлених нормативів наповнюваності класів, необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних кадрів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   
    Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів проводяться у порядку, встановленому законодавством України.
   
    Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, заснованих на комунальній формі власності, допускаються лише за згодою територіальних громад.
   
    Законопроектом до статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту» зміни не вносяться.
   
    Щодо внесення змін до Законів України «Про загальну середню освіту» та «Про позашкільну освіту» (статті 2-3 проекту Закону).
   
    Відповідно до статті 2 проекту Закону зміни передбачають встановлення доплат за класне керівництво, перевірку зошитів, завідування майстернями, навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками у граничному розмірі.
   
    Статтею 3 проекту Закону зміни передбачають встановлення доплат за завідування майстернями, навчальними кабінетами, відділами, відділеннями, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом, завідування паспортизованими музеями, завідування навчально-дослідними ділянками, теплицями у граничному розмірі.
   
    Розмір доплати встановлюватиметься керівником навчального закладу (установи) у межах фонду оплати праці.
   
   Таким чином, надбавки за класне керівництво, перевірку зошитів, завідування майстернями, навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками, теплицями, відділами, відділеннями, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом, завідування паспортизованими музеями, не відміняються, а будуть встановлюватися у будь-якому розмірі у межах встановленого граничного розміру.
   
    Щодо запровадження плати за одержання учнями документа про позашкільну освіту (стаття 3 проекту Закону).
   
    Відповідно до статті 27 Закону України «Про освіту» випускнику державного або іншого акредитованого (атестованого) навчального закладу видається відповідний документ про освіту встановленого зразка. Зразки документів про освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
   
    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №309 за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється виготовлення свідоцтв про базову загальну середню освіту, атестатів про повну загальну середню освіту та бланків додатків до свідоцтва про базову загальну середню освіту та додатків до атестата про повну загальну середню освіту, свідоцтв про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи (для дітей, що мають вади у фізичному чи розумовому розвитку), бланків похвальних листів "За високі
   досягнення у навчанні" та похвальних грамот "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", золотих медалей "За високі досягнення у навчанні", срібних медалей "За досягнення у навчанні" для осіб, які навчалися за кошти державного та місцевих бюджетів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.
   
    Виготовлення інших документів про освіту за рахунок бюджетних коштів не передбачено.
   
    Щодо внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (стаття проекту Закону).
   
    Відповідно до частини 3 статті 32 Закону України «Про вищу освіту» при виході на пенсію з посади керівника вищого навчального закладу керівник, який пропрацював на цій посаді не менше двох термінів підряд, може бути призначений на посаду почесного ректора (президента), начальника, директора тощо вищого навчального закладу із виплатою грошового утримання за рахунок навчального закладу в розмірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію.
   
    Призначення почесного ректора (президента), начальника, директора тощо вищого навчального закладу здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   
    З часу прийняття Закону України «Про вищу освіту» порядок призначення почесного ректора так і не затверджений Кабінетом Міністрів України.
   
    У зв’язку з цим вказана норма вилучається із Закону України «Про вищу освіту», як така, що не реалізована.
   
    Щодо скасування норми стосовно фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власності здійснюється у обсягах, необхідних для забезпечення на кожні десять тисяч населення навчання не менше як ста студентів у вищих навчальних першого і другого рівнів акредитації та ста вісімдесяти студентів у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації доповідаємо.
   
    Вказана норма вилучається, як така, що суперечить статтям 95 та 116 Конституції України, згідно з якими Кабінет Міністрів України забезпечує проведення фінансової та податкової політики, політики у сфері освіти та статті 95 Конституції України, згідно з якою виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків, статті 2 Закону України «Про Кабінет Міністрів України».
   
    Відповідно до вказаної норми щорічно за рахунок коштів державного бюджету у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації має навчатись 454,3 тис. студентів, у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - 817,7 тис. студентів.
   
    За даними Державної служби статистики України у 2013/14 н. р. кількість студентів, що навчаються за рахунок коштів державного бюджету у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації складає 124,3 тис. осіб, у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - 750,4. тис. осіб.
   
    Тобто, видатки на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації необхідно збільшити у 3,6 рази, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - більш як на 10%, що потребуватиме додаткового бюджетного фінансування у сумі понад 11,3 млрд. гривень.
   
    Щодо внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (стаття 6 проекту Закону) та Кодексу законів про працю України (стаття 32 проекту Закону).
   
    Відповідно до статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» підприємства, установи, організації зобов’язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в бюджетній сфері в розмірі не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці.
   
    Відповідно до статті 6 проекту Закону зміни передбачають відрахування коштів на вказану мету у обсязі не менше ніж 0,1 відсотка фонду оплати праці.
   
    Установи та організації всіх форм власності мають вирішувати питання щодо розміру та порядку відрахувань первинній профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу при укладанні колективних договорів та угод.
   
    Щодо внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (стаття 34 проекту Закону).
   
    Законом України від 27.03.2014 №1166-УІІ «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» внесено зміни до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», згідно з якими встановлено єдиний для усіх одержувачів розмір допомоги при народженні дитини - 41280 гривень. При цьому Законом передбачено, що виплата зазначеної допомоги здійснюватиметься одноразово у сумі 10320
   гривень, решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   
    Крім того, відповідно до зазначеного Закону з 1 липня 2014 року допомога по догляду за дитиною об’єднуватиметься з допомогою при народженні дитини, яка буде надаватися протягом 36 місяців. Виплата призначеної до 01.07.2014 допомоги при народженні першої дитини буде проводитися 24 місяці.
   
    З метою збереження права осіб, які доглядають за дітьми, на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)» пропонується внести відповідні зміни до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми». Зокрема цими змінами передбачається особам, яким призначена допомога при народженні першої дитини, що виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців призначати допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
   
    Таким чином, зазначеними змінами на законодавчому рівні буде врегульовано надання допомоги по догляду за дитиною віком від 2 до 3 років особам, які народять першу дитину до 1 липня 2014 року.
   
    Щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за витратами, зумовленими похованням» (стаття 43 проекту Закону).
   
    Внесення змін до статей 40-44 цього Закону дозволить уникнути дублювання в законодавстві щодо надання державної допомоги та законодавчо врегулює питання фактично запровадженого у 2007 році єдиного підходу щодо призначення та джерел фінансування допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку незастрахованим та застрахованим особам - органами праці та соціального
   захисту населення за рахунок коштів державного бюджету.
   
    Заступник Міністра
Д. Фудашкін

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам