Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно установления должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС с 1 января 2014 в размере 923 гривни

Относительно установления должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС с 1 января 2014 в размере 923 гривни   
МlНlСТЕРСТВО ФlНАНСlВ УКРАÏНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.03.2014 р. № 31-07240-03-11/4709
   
   Про оплату працi

   
    Мiнiстерство фiнансiв на виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв Украïни вiд 10.02.2014 № 3568/1/1-14 розглянуло лист Федерацiï профспiлок Украïни стосовно встановлення посадового окладу працiвника I тарифного розряду ЄТС з 1 сiчня 2014 року у розмiрi 923 гривнi та повідомляϵ.
   
    На сьогоднi держава перебуваϵ у найглибшiй за всю iсторiю своϵï незалежностi економічній кризi. Депресивний стан економiки унеможливлюϵ пiдтримання належних соцiальних стандартiв для переважноï бiльшостi населення. Зберiгаються мiльярднi заборгованостi iз зарплат, соцiальних виплат i допомог.
   
    Програмою дяльностi Уряду, схваленою Кабiнетом Мiнiстрiв Укрïани 27.02.2014 року, визначено, що основним завданням та цiллю діяльностi Кабiнету Мiнiстрiв ϵ невiдкладна стабiлiзацiя фiнансовоï ситуацiï та жорстка економiя бюджетних коштiв.
   
    Встановлення з 1 сiчня 2014 року посадового окладу працiвника тарифного розряду ЄТС у розмiрi 923 гривнi та збереженнi у сiчнi-вереснi 2014 року грошового розриву мiж мiнiмальною заробiтною платою та посадовим окладом працiвника I тарифного розряду ЄТС у розмiрi 295 гривень, потребуватиме додаткових видаткiв з державного бюджету на оплату працiвникiв бюджетноï сфери в обсязi близько 7 млрд. гривень порiвняно з передбаченими в державному бюджетi на 2014 рiк на цю мету. Неінфляцiйнi джерела покриття таких видаткiв відсутнi.
   
    Вiдповiдно до попереднього звiту Державноï казначейськоï служби Украïни виконання зведеного бюджету за сiчень-лютий поточного року не забезпечуϵ можливiсть пiдвищення посадових окладiв працiвникам бюджетноï сфери у поточному роцi.
   
    Таким чином, розгляд питання стосовно пiдвищення розмiру посадового окладу працiвника I тарифного розряду ЄТС до стабiлiзацiï економiчноï ситуацiï в краïни ϵ недоцiльним.
   
    Заступник Мiнiстра
В.О.Коцюба

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам