Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно ведения бухгалтерского учета

Относительно ведения бухгалтерского учета   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.09.2014 р. N 31-11420-08-25/24064
   
   Щодо ведення бухгалтерського обліку

   Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України розглянув листи <...> щодо ведення бухгалтерського обліку бюджетними установами та повідомляє.
   
   Щодо обліку смарт-карток
   
   Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) в цілях бухгалтерського обліку активами визнаються ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
   
   Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку бюджетних установ інформації про операції з грошовими коштами, розрахунками в національній та іноземній валютах із дебіторами та кредиторами бюджетних установ визначає Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 2 квітня 2014 року N 372 (далі - Порядок).
   
   Відповідно до пункту 2.6 Порядку грошові документи (у національній та іноземній валютах), які знаходяться в касі установи (поштові марки, сплачені проїзні документи, путівки до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, кошти, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, оплачених талонах на бензин, мазут, харчування та в інших грошових документах тощо), та кошти в дорозі відносяться до інших коштів установи.
   
   У разі якщо установами застосовуються смарт-картки при отриманні палива, пального і мастильних матеріалів, відображення в обліку придбання палива, пального і мастильних матеріалів здійснюється у порядку відображення операцій з придбання цих матеріалів за талонами. Вартість самої смарт-картки обліковується у порядку, визначеному для малоцінних і швидкозношуваних предметів.
   
   Аналітичний облік операцій з іншими коштами ведеться за кожним грошовим документом і кожною сумою в дорозі в розрізі видів коштів та кодів бюджетної класифікації. Записи проводяться в міру здійснення операцій, але не пізніше наступного дня.
   
   Щодо обліку довідникової та методичної літератури

   
   Склад рахунків і субрахунків, які застосовуються бюджетними установами, визначає План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. N 611 (далі - План рахунків).
   
   Згідно з Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, наведеного у додатку 1 до Плану рахунків (далі - Порядок застосування Плану рахунків), бібліотечні фонди незалежно від вартості окремих примірників книг обліковуються на субрахунку 112 "Бібліотечні фонди" рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" Плану рахунків. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.
   
   Довідникова і методична література, термін корисного використання якої менше одного року, відображається тільки в аналітичному обліку зі списанням фактичних витрат на її придбання. Строк корисного використання і зберігання літератури визначається уповноваженими фахівцями бухгалтерії та фіксується в наказі чи розпорядженні.
   
   Щодо обліку ліній електропередач, трансмісій та трубопроводів
   
   Згідно з Порядком застосування Плану рахунків лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача, кабельні та повітряні лінії зв'язку тощо обліковуються із виділенням в окрему підгрупу на субрахунку 103 "Будинки та споруди".
   
   Бюджетною установою має бути забезпечено відображення у бухгалтерському обліку необоротних активів за їх видами, визначеними пунктом 2.1 Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. N 611 (далі - Положення). З огляду на зазначене, на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку має здійснюватись відображення інформації про всі основні засоби відповідної класифікаційної групи.
   
   Для нарахування зносу та з метою уніфікації та обґрунтованості визначення суми зносу необоротних активів установ застосовуються строки їх корисного використання та річні норми Зносу, які наведені у додатку до Положення. Зокрема, перелічені вище об'єкти основних засобів належать до підгрупи 4, для якої встановлена норма зносу до первісної вартості в розрахунку на рік 5 % зі строком корисного використання 20 років.
   
   Щодо обліку тимчасових (нетитульних) споруд
   
   Відповідно до пункту 2.1 Положення тимчасові нетитульні споруди входять до складу основних засобів.
   
   Для нарахування зносу та з метою уніфікації та обґрунтованості визначення суми зносу необоротних активів установ застосовуються строки їх корисного використання та річні норми зносу, які наведені у додатку до цього Положення.
   
   Пунктом 9 додатка до Положення встановлено норму зносу в розрахунку на рік у розмірі 20 % до первісної (переоціненої) вартості тимчасових нетитульних споруд із строком корисного використання 5 років.
   
   <...>
   
   Директор Департаменту податкової,
   митної політики та методології
   бухгалтерського обліку
   
М. Чмерук

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам