Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно вопросов бухгалтерского учета

Относительно вопросов бухгалтерского учета   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.03.2014 р. N 31-08420-07-25/5714
   
   Щодо питань бухгалтерського обліку

   
   Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України розглянув лист Видавничого будинку "Фактор" <...> та повідомляє.
   
   Щодо нарахування зносу
   
   Склад рахунків і субрахунків, які застосовуються бюджетними установами, визначено Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 р. N 611 (далі - План рахунків).
   
   Відповідно до Порядку його застосування, наведеного у додатку 1 до Плану рахунків (далі - Порядок застосування), матеріали, одержані зі складу в лабораторію або інші структурні підрозділи науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів для науково-дослідних робіт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а також матеріали, що є об'єктами наукових досліджень, обліковуються на субрахунку 118 "Матеріали довготривалого використання для наукових цілей" рахунка 11 "Інші необоротні матеріальні активи".
   
   Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво визначені Положенням з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ (далі - Положення), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 р. N 611.
   
   Пунктом 8.7 Положення визначено, що знос експонатів зоопарків, виставок, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, інвентарної тари, сценічно-постановочних засобів (декорацій, меблів і реквізитів, бутафорії, театральних та національних костюмів, головних уборів, білизни, взуття, перук тощо), матеріалів довготривалого використання для наукових цілей нараховується у першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості - у місяці його ліквідації (списання з балансу).
   
   Щодо обліку багаторічних насаджень

   
   Відповідно до пункту 2.1 Положення багаторічні насадження включені до складу основних засобів. Згідно з пунктом 1.2 Положення основні засоби - матеріальні активи, які утримуються установою для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг, для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб установи, або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року.
   
   Пунктом 3.1 Положення передбачено, що придбані (створені) об'єкти основних засобів зараховуються на баланс установи за первісною вартістю, яка визначається згідно з пунктом 3.2 цього Положення.
   
   Пунктом 3.6 Положення передбачено, що капітальні вкладення в багаторічні насадження вводяться в склад необоротних активів щорічно у сумі витрат на прийняті в експлуатацію площі незалежно від закінчення всього комплексу робіт.
   
   Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух багаторічних насаджень застосовується субрахунок 108 "Багаторічні насадження" рахунка 10 "Основні засоби" Плану рахунків. Згідно з Порядком застосування до багаторічних насаджень слід відносити штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку; плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, у парках, садах, скверах, на території установ, у дворах житлових будинків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів річок, яро-балочні насадження тощо; штучні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ та навчальних закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження.
   
   Витрати за незакінченими і закінченими об'єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів, не зданими в експлуатацію, обліковуються на субрахунку 141 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами" рахунка 14 "Незавершене капітальне будівництво".
   
   Відповідно до пункту 1.10 Положення для організації обліку та забезпечення контролю об'єктам обліку присвоюється індивідуальний інвентарний номер (крім білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріалів довготривалого використання та таких, що мають специфічне призначення).
   
   Для ведення аналітичного обліку багаторічних насаджень бюджетними установами застосовується типова форма з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, N ОЗ-8 (бюджет) "Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень)", затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02 грудня 1997 р. N 125/70.
   
   Щодо обліку продукції підсобних господарств
   
   Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси визначені Положенням з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2013 р. N 947 (далі - Положення N 947).
   
   Відповідно до пункту 7 Положення N 947 продукція підсобних (навчальних) сільських господарств обліковується протягом року за плановою собівартістю. На підставі річних калькуляцій планова собівартість продукції коригується в кінці року до фактичної (виробничої) собівартості.
   
   Облік та узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції здійснюється із застосуванням субрахунку 251 "Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств" Плану рахунків згідно з вимогами Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ, наведеної у додатку 2 до Плану рахунків.
   
   Для ведення аналітичного обліку запасів установи застосовують типові форми обліку та списання запасів бюджетних установ, затверджені наказом Державного казначейства України від 18 грудня 2000 р. N 130.
   
   Поряд з цими формами бюджетні установи можуть застосовувати форми, встановлені наказом Міністерства статистики України від 21 червня 1996 р. N 193 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів".
   
   Крім того, перелік форм, які використовуються винятково конкретною організацією, може бути затверджений додатком до наказу про облікову політику установи.
   
   Одночасно зазначаємо, що відповідно до пункту 3 Плану рахунків міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування положень з бухгалтерського обліку в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.
   
   
   
   Заступник директора Департаменту
   податкової, митної політики та
   методології бухгалтерського обліку
   
С. Дусяк

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам