Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О действии положений отраслевого соглашения

О действии положений отраслевого соглашения   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.06.2015 р. № 1002/18/93-15

   Департамент соціального страхування та партнерства Мінсоцполітпки розглянув лист Центрального комітету Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України від 12.05.2015 № 01-79 про дію положень галузевої угоди і в межах компетенції повідомляє.
   
   Сферу дії галузевої угоди визначає Закон України «Про колективні договори і угоди» (далі — Закон).
   
   Відповідно до частини 1 статті 9 Закону положення галузевої (міжгалузевої) угоди діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.
   
   Водночас, Рекомендацією МОП № 91 щодо колективних договорів визначено, що усякий колективний договір має зв'язувати сторони що його підписали, а також осіб, від імені яких його укладено. А під «колективним договором» розуміють усяку письмову угоду щодо умов праці та найму, яка укладається, з одного боку, між роботодавцем, групою роботодавців або однією чи кількома організаціями роботодавців та, з другого боку, однією чи кількома представницькими організаціями працівників або, за відсутності таких організацій, — представниками самих працівників, належним чином обраними і уповноваженими згідно з законодавством країни (пункти 2, 3).
   
   Слід зазначити, що сфера дії сторони галузевої (міжгалузевої) угоди визначається сферою дії її суб'єктів. При цьому, суб'єкт сторони угоди діє відповідно до законодавства, установчих документів, зокрема, статуту чи положення.
   
   Отже, якщо при укладенні галузевої (міжгалузевої) угоди підприємство було представлено суб'єктами сторін цієї угоди і зі сторони роботодавця і зі сторони працівників, то норми та положення цієї угоди будуть обов'язковими для дотримання на підприємстві.
   
   Під час укладення галузевої угоди інтереси працівників підприємства представляє профспілкова сторона цієї угоди, суб'єктами якої є всеукраїнські профспілки та їх об'єднання, що діють у межах певного виду або кількох видів економічної діяльності; інтереси роботодавця — або сторона роботодавців, суб'єктами якої є всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців, що діють у межах певного виду (кількох видів економічної діяльності), або сторона органів виконавчої влади, суб'єктами якої є відповідні центральні органи виконавчої влади (відповідно до статті 4 Закону України «Про соціальний діалог в Україні»).
   
   Разом з тим, законодавство з питань колективно-договірного регулювання трудових відносин не містить норм щодо заборони підприємствам під час укладення колективного договору враховувати норми тієї галузевої угоди, до якої підприємство належить за характером виробництва.
   
   При цьому, на нашу думку, роботодавець і працівники можуть у межах повноважень прийняти узгоджене рішення керуватися нормами та положеннями такої галузевої угоди, водночас, підприємства, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад у своїй діяльності мають керуватися також і Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, щодо їх підпорядкування органам місцевого самоврядування.
   
   Директор Департаменту соціального страхування та партнерства
О. Савенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам