Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О предоставлении помощи по уходу за ребенком

О предоставлении помощи по уходу за ребенком   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.10.2014 р. № 1601/5/75-14
   
   Про надання допомоги по догляду за дитиною

   Департаментом державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України розглянуто <…> звернення стосовно державної допомоги сім’ям з  дітьми. Повідомляємо.
   
   І, III. У зв’язку з необхідністю реалізації заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, недопущення витрат бюджету та забезпечення соціальної підтримки громадян, виходячи з  фінансових можливостей держави, Верховною Радою України 27 березня 2014  року ухвалено Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», яким із 01 липня 2014 року об’єднано допомогу при народженні дитини та з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в  один вид допомоги та встановлено фіксований розмір допомоги при народженні дитини.
   
   Одночасно повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до  Порядку призначення і  виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 25.06.2014 р. № 208 передбачено продовження виплати допомоги особам, у яких закінчився строк виплати допомоги при народженні першої дитини. Зокрема, для осіб, у  яких закінчився строк виплати допомоги при народженні першої дитини, яка виплачується 24 місяці, на  наступні 12 місяців призначається допомога до досягнення дитиною трирічного віку в розмірі 130 гривень. Це дозволить зберегти право на зарахування часу догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до трудового стажу.
   
   За осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до  закону отримують допомогу до  досягнення нею трирічного віку та/або допомогу при народженні дитини відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від  13.08.2014  р. №  335 «Про внесення змін до  Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування за  деякі категорії застрахованих осіб», передбачена сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
   
   У  разі працевлаштування отримувача допомоги (або виходу на роботу, в тому числі в режимі неповного робочого часу) виплата допомоги у розмірі 130 гривень припиняється.
   
   II. Відповідно до статті 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у  зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі — Закон) загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від  форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах.
   
   Згідно з частиною першою статті 4 Закону право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за  цим видом страхування мають застраховані особи. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи і час випробування, і день звільнення).
   
   Частиною першою статті 35 Закону передбачено, що допомога по  тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати(доходу) у разі настання страхового випадку.
   
   Відповідно до частини 1 статті 51 Закону підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я за погодженням з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності <...>.
   
   Разом з цим відповідно до підпункту «б» пункту 3.15 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455, листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до трьох років не видається.
   
   Тобто право на отримання допомоги по догляду за хворою дитиною настає тільки у разі припинення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку незалежно від того, працює жінка повний або неповний робочий день.
   
   Директор Департаменту
В. Музиченко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам