Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О предоставлении разъяснения относительно продолжительности рабочего времени

О предоставлении разъяснения относительно продолжительности рабочего времени   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.08.2014 р. № 395/13/116-14
   
   Про надання роз’яснення щодо тривалості робочого часу
   

ентi заробiтної плати та умов розглянуто ваше звернення i повiдомляється.
   
   Вiдповiдно до статтi 53 Кодексу законiв про працю України напередоднi святкових i неробочих днiв (стаття 73 ) тривалiсть роботи працiвникiв, крiм працiвникiв, зазначених у статтi 51 цього Кодексу, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так i при шестиденному робочому тижнi.
   
   У зазначенiй статтi йдеться про скорочення тривалостi не робочого часу, а роботи. Тобто зазначена норма не передбачає скорочення робочого часу, а лише вимагає його перерозподiлу таким чином, щоб напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи скорочувалась за умови, що норма тривалостi робочого часу, передбачена законодавством (40 годин на тиждень), не скорочується i вiдповiдно оплата працi зберiгається в розмiрi повної тарифної ставки, повного окладу.
   
   Згiдно зi статтею 56 КЗпП України неповний робочий час (неповний робочий день або неповний робочий тиждень) встановлюється за угодою мiж працiвником та роботодавцем i оплата в цих випадках провадиться пропорцiйно вiдпрацьованому часу або залежно вiд виробiтку.
   
   Враховуючи вищезазначене, норма статтi 53 КЗпП України поширюється на працiвникiв, якi працюють за п’ятиденним чи шестиденним робочим тижнем з установленою законодавством нормою робочого часу. Для працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу, ця норма не застосовується, тобто тривалiсть їх роботи напередоднi святкових i неробочих днiв не скорочується на одну годину.
   
   Директор Департаменту
   
О. Товстенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам