Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О проблемах бюджетной и социальной сферы

О проблемах бюджетной и социальной сферы   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 11.01.2014 р. N 101/0/10-14/13
   
   Про проблеми бюджетної та соціальної сфери

   
   Міністерство соціальної політики на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 47144/1/1-33 разом з Міністерством фінансів розглянуло лист Федерації професійних спілок України щодо проблем бюджетної та соціальної сфер і повідомляє.
   
   
Щодо підвищення оплати праці працівників галузей бюджетної сфери за Єдиною тарифною сіткою з 1 грудня 2013 року

   
   У зв'язку із встановленням на законодавчому рівні з 1 грудня 2013 року нового розміру мінімальної заробітної плати та з метою недопущення збільшення грошового розриву між посадовим окладом працівника 1-го тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою Мінсоцполітики підготовлено відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України.
   
   Разом з тим, за повідомленням Мінфіну, реалізація проекту постанови потребуватиме додаткових видатків з бюджету близько 1 млрд. грн. щомісячно, для фінансування яких відсутні необхідні кошти.
   
   До прийняття відповідного рішення Кабінету Міністрів України посадові оклади працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери з 1 грудня 2013 року установлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 р. N 197 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (виходячи з посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки - 852 грн.) з урахуванням норм статті 3 Закону України "Про оплату праці".
   
   
Щодо перспективи оплати праці у бюджетних галузях у 2014 році

   
   У 2014 році підвищення посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС та скорочення грошового розриву між цим показником та мінімальною заробітною платою буде здійснено у межах видатків, які будуть враховані у Державному бюджеті України на 2014 рік.
   
   
Щодо підвищення заробітної плати державних службовців

   
   Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" від 19.12.2013 р. N 714-VII термін запровадження Закону України "Про державну службу", яким встановлюються нові підходи в оплаті праці державних службовців, перенесено на 1 січня 2015 року.
   
   Питання підвищення заробітної плати державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування у 2014 році буде розглядатись виходячи з фінансових можливостей бюджету.
   
   
Щодо проблем удосконалення оплати праці в бюджетній сфері

   
   На виконання п. 59.1 Національного плану дій на 2013 рік Мінсоцполітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
   
   З метою удосконалення оплати праці зазначених працівників проектом акта передбачається:
   
   оптимізувати та узагальнити умови оплати праці працівників бюджетної сфери в одному нормативно-правовому акті;
   
   удосконалити діючі умови оплати праці з метою усунення міжпосадових та міжгалузевих диспропорцій в оплаті праці;
   
   забезпечити єдиний, соціально виважений підхід при отриманні працівниками бюджетної сфери додаткових виплат (допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
   
   Зокрема, проектом постанови передбачається віднести окремі посади працівників освіти, охорони здоров'я, працівників соціальної сфери та деяких інших галузей бюджетної сфери до більш високих тарифних розрядів ЄТС. Це дозволить наблизитись до відповідності фактичному рівню складності виконуваних ними робіт, а також кваліфікаційних вимог до відповідних посад, які вони обіймають.
   
   За домовленістю, що була досягнута на нараді за участю представників профспілок бюджетної сфери та заінтересованих центральних органів виконавчої влади, яка відбулась 09.10.2013 р. у Міністерстві соціальної політики, проект акта доопрацьовано з урахуванням зауважень профспілок, узгоджених з галузевими міністерствами.
   
   Що стосується етапності доведення розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС до рівня не нижче розміру мінімальної заробітної плати, то зазначене не є предметом проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". У додатку 1 до цієї постанови Кабінету Міністрів України визначено, що розмір посадового окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду визначається Кабінетом Міністрів України за попередніми консультаціями з профспілковою стороною з поступовим наближенням його до законодавчо гарантованого рівня. Конкретні розміри посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС приймаються окремими рішеннями Уряду.
   
   На нашу думку, проект постанови Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" є важливим і значимим для врегулювання оплати праці працівників бюджетної сфери.
   
   Разом з тим, оскільки проект акта стосується майже 3,5 млн. працівників бюджетної сфери, його реалізація за попередніми розрахунками потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевого бюджетів близько 6 млрд. грн. на рік, для фінансування яких відсутні необхідні кошти.
   
   З метою віднайдення шляхів запровадження проекту постанови було розглянуто пропозиції щодо поетапного його запровадження протягом 2015 - 2017 років.
   
   Мінфіном проект акта не погоджено, оскільки його прийняття неможливе без вишукання неінфляційних джерел додаткових надходжень до бюджету.
   
   Враховуючи зазначене та складну фінансово-економічну ситуацію в країні, на даний час опрацьовуються можливі шляхи запровадження проекту акта та вирішується питання з Адміністрацією Президента України щодо перенесення терміну виконання завдання, визначеного п. 59.1 Національного плану дій на 2013 рік.
   
   Заступник Міністра -
   керівник апарату
   
В. Коломієць

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам