Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О регистрации соглашений местного уровня

О регистрации соглашений местного уровня   

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 08.02.2012 р. N 257/18/93-12
   


   
Центральному комітету Профспілки працівників освіти і науки України
   майдан Незалежності, 2, м. Київ, 01012

   
   
Про реєстрацію угод місцевого рівня

   
   Департамент соціального страхування та партнерства розглянув лист Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України від 23.01.2012 р. N 02-5/43 щодо відмови окремих реєструючих органів у реєстрації угод між обласними, районними (міськими) управліннями, відділами освіти та організаціями Профспілки працівників освіти і науки України і в межах компетенції повідомляє наступне.
   
   Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників визначає Закон України "Про колективні договори і угоди" (далі - Закон України).
   
   Зазначеним Законом України передбачено, що угоди укладаються на державному, галузевому, регіональному рівнях на двосторонній основі. Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємства) незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів (стаття 2).
   
   Статтею 3 Закону України визначено, що:
   
   - сторонами угоди на галузевому рівні є власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи і профспілки чи об'єднання профспілок або інших представницьких організацій трудящих, які мають відповідні повноваження, достатні для ведення переговорів, укладення угоди та реалізації її норм на більшості підприємств, що входять у сферу їх дії;
   
   - угода на регіональному рівні укладається між місцевими органами державної влади або регіональними об'єднаннями підприємців, якщо вони мають відповідні повноваження, і об'єднаннями профспілок чи іншими уповноваженими трудовими колективами органами.
   
   Відповідно до статей 5 та 42 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" управління, відділи місцевих державних адміністрацій є структурними підрозділами останніх.
   
   Враховуючи викладене, обласним, районним, міським управлінням, відділам освіти та іншим структурним підрозділам місцевих державних адміністрацій доцільно було б укладати колективні договори, що відповідало б нормам статті 2 Закону України "Про колективні договори і угоди".
   
   Слід зазначити, що згідно до статті 9 цього Закону України Міністерство здійснює повідомну реєстрацію галузевих та регіональних угод, а колективні договори реєструються місцевими органами державної виконавчої влади.
   
   Разом з тим, зважаючи на те, що національним законодавством і міжнародними нормами передбачено ведення переговорів з укладання угод між організаціями роботодавців та представницькими організаціями працівників на добровільних засадах, та на те, що на практиці подекуди за ініціативою сторін, які добровільно беруть на себе певні зобов'язання і відповідальність щодо їх виконання, укладаються колективні угоди на місцевому рівні, на засіданні колегії Мінпраці 16 серпня 1995 р. місцевим органам виконавчої влади було запропоновано здійснювати повідомну реєстрацію регіональних галузевих угод в порядку, передбаченому для колективних договорів.
   
   Водночас оскільки законодавством не передбачено укладання галузевих угод на місцевому рівні, не визначено порядок їх укладання, сферу дії, порядок їх реєстрації тощо, то місцеві органи виконавчої влади вже на свій розсуд вирішують, чи брати до уваги пропозицію Міністерства.
   
   Заступник директора Департаменту
   соціального страхування та
   партнерства - начальник відділу
   
О. Пилипчук

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам