Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О выплате выходного пособия при увольнении работника по п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ до истечения срока предупреждения

О выплате выходного пособия при увольнении работника по п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ до истечения срока предупреждения   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.10.2015 р. № 420/06/186-15
   
   Про виплату вихідної допомоги у разі звільнення працівника за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП до закінчення строку попередження

   Юридичним департаментом Мінсоцполітики розглянуто лист <…> і в межах компетенції повідомляється наступне.
   
   Відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
   
   Згідно із статтею 492 КЗпП про наступне звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.
   
   Чинним законодавством не надано право роботодавцю з власної ініціативи звільнити працівника раніше двомісячного строку попередження про звільнення.
   
   Разом з цим, якщо сам працівник виявить бажання звільнитись раніше ніж закінчиться зазначений строк попередження про звільнення, на нашу думку, роботодавець може здійснити звільнення у строк, про який просить працівник. У цьому випадку вважається за доцільне працівнику подати заяву роботодавцю з проханням скоротити строк попередження про звільнення та зазначити дату, з якої він бажає бути звільненим. Трудовий договір припиняється відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу.
   
   У зв’язку з цим працівнику в разі звільнення за пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП має бути виплачена вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку (стаття 44 КЗпП).
   
   Разом з тим, колективним договором на підприємстві, в установі, організації може бути встановлено додаткові розміри вихідної допомоги.
   
   Звертаємо увагу на те, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони мають інформаційний,рекомендаційний та необов’язковий характер.
   
   Директор Юридичного департаменту
О. Туліна

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам