Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об индексации денежных доходов

Об индексации денежных доходов   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.04.2012 р. № 95/10/136-12

   Департамент стратегічного планування Міністерства соціальної політики України розглянув ваш лист від 29.02.2012 щодо індексації грошових доходів і повідомляє.
   
   Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (зі змінами і доповненнями, внесенними постановами Кабінету Міістрів України від 17.05.2006 № 690, від 11.07.2007 № 913 та від 12.03.2008 № 170), передбачено, що місяць, в якому відбулося підвищення грошових доходів населення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Грошові доходи, одержані за цей місяць, не індексуються. Обчислення індексу для подальшої індексації починається з наступного за базовим місяця. Сума збільшення грошових доходів має перевищувати суму індексації, яка б мала бути нарахована за відповідний місяць.
   
   Враховуючи зазначене, у разі підвищення працівнику заробітної плати, для визначення базового місяця при проведенні індексації, здійснюється порівняння суми збільшення заробітної плати та суми індексації, яка б нараховувалась якщо підвищення заробітної плати не було.
   
   При проведенні такого порівняння береться розмір заробітної плати до підвищення та величина приросту індексу споживчих цін, на який нараховується індексація (в січні 2010 року — 15,3 %, якщо базовим місяцем був жовтень 2008 року).
   
   Оскільки заробітна плата працівників 4-5 тарифних розрядів ЄТС до підвищення (744 грн.) нижче ніж встановлений з січня 2010 року прожитковий мінімум для працездатних осіб (869 грн.), для нарахування суми індексації береться весь її розмір.
   
   Отже, сума індексації в січні для цих працівників становила б 113,83 грн. (744 х 15,3 : 100).
   
   Проте, працівникам 4-5 тарифних розрядів ЄТС з 1 січня 2010 року було встановлено посадові оклади на рівні мінімальної заробітної плати — 869 гривень.
   
   Сума підвищення заробітної плати в січні становила 125 грн. (869 — 744), тобто перевищила суму індексації (113,83 грн.).
   
   У такому разі січень 2010 року є базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації.
   
   Враховуючи те, що в квітні, липні, жовтні, грудні 2010 р., а також в січні, квітні, липні, жовтні та грудні 2011 року знову відбулося підвищення заробітної плати працівників, то ці місяці також вважалися базовими при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Право на індексацію для таких працівників у минулому році та січні-грудні 2011 року не настало.
   
   Директор Департаменту стратегічного планування
О. Крентовська

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам