Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об обеспечении социальной защиты населения

Об обеспечении социальной защиты населения   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.06.2015 р. N 2940/1/10-15/5
   
Федерації професійних спілок України

   
Про забезпечення соціального захисту населення

   Міністерство соціальної політики України разом з Міністерством фінансів, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на виконання доручення Віце-прем'єр-Міністра України - Міністра культури України В. Кириленка від 26.05.2015 р. N 21419/1/1-15 до листа Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення від 19.05.2015 р. N 04-34/14-122440 розглянуло звернення Федерації професійних спілок України та ПАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" стосовно недопущення погіршення матеріального становища громадян та забезпечення соціального захисту населення і повідомляє.
   
   У зв'язку з підвищенням з квітня 2015 року цін і тарифів на газ і електроенергію Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 р. N 106 "Про удосконалення порядку надання житлових субсидій", згідно з якою суттєво спрощено порядок надання субсидій.
   
   Так, субсидія призначається на підставі лише двох документів - заяви і декларації, форма яких спрощена. Зазначені заява і декларація можуть надаватися особисто, або надсилатися поштою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації.
   
   Скасовано обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидій (наявність квартир, автотранспорту, земельних ділянок тощо), а також необхідність обов'язкового працевлаштування працездатних членів сім'ї. Субсидія призначається на 12 місяців, а не на півроку, як раніше, а на наступний період призначається автоматично, без звернення громадян, на підставі отриманої інформації про доходи від Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України. До сукупного доходу сімей включаються доходи без урахування податку з доходів фізичних осіб. Мають право на призначення субсидії особи, які проживають у житловому приміщенні на підставі договору найму (оренди) житла, і на яких відкрито особові рахунки зі сплати житлово-комунальних послуг.
   
   Програма житлових субсидій і надалі залишатиметься головною соціальною програмою підтримки малозабезпечених родин під час оплати житлово-комунальних послуг.
   
   Діючий на сьогодні механізм нарахування пенсій за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачає, що розмір пенсії кожного пенсіонера, у тому числі, і по інвалідності, визначається індивідуально в залежності від набутого ним страхового стажу та отримуваного заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.
   
   Чинним законодавством забезпечено встановлення мінімальної пенсійної виплати у розмірі не нижче прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
   
   Відповідно до статті 7 Закону фінансове забезпечення державних соціальних гарантій, передбачених Законом, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Розмір прожиткового мінімуму затверджується у Законі України про державний бюджет на відповідний рік. Реалізація цієї норми забезпечує врахування величини прожиткового мінімуму у розрахунках відповідних показників та обсягів витрат Державного бюджету України.
   
   У 2014 році прийнята низка рішень, спрямованих на жорстку економію бюджетних коштів.
   
   При визначенні розміру прожиткового мінімуму враховуються можливості держави щодо фінансового забезпечення соціальних виплат, що визначаються на його основі.
   
   Підвищення розмірів державних соціальних гарантій, в тому числі, мінімальних пенсій, а також надбавок та підвищень до пенсій, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму, буде здійснено з 01.12.2015 р. відповідно до зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, передбаченого Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", розмір якого становитиме 1074,00 гривні.
   
   З питання недопущення звуження соціально-економічних прав громадян країни внаслідок "замороження" заробітних плат, то підтримуючи необхідність підвищення доходів населення, в т. ч. заробітної плати, слід враховувати, що сьогодні Україна знаходиться в складних умовах та змушена долати наслідки воєнного конфлікту на сході країни.
   
   Основною державною гарантією в оплаті праці є мінімальна заробітна плата.
   
   Відповідно до статті 9 Закону України "Про оплату праці" при визначенні мінімальної заробітної плати мають враховуватись, як потреби працівників, так і макропоказники економічного розвитку держави. Це відповідає положенням Конвенції МОП N 131 про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються.
   
   Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік у законі про Державний бюджет України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів, представників професійних спілок, власників або уповноважених ними органів, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладання генеральної угоди, та переглядається залежно від зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (стаття 10 Закону України "Про оплату праці").
   
   На сьогодні проходять переговори соціальних партнерів щодо підготовки пропозицій можливості перегляду в установленому порядку розміру мінімальної заробітної плати у 2015 році та встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2016 рік.
   
   За інформацією Мінфіну Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" прийнято з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2015 рік, завдань бюджетної політики, реформ бюджетного та податкового законодавства.
   
   Незважаючи на те, що видаткова частина державного бюджету на 2015 рік в умовах необхідності вишукання ресурсу на забезпечення обороноздатності країни та стабілізації економічної ситуації у державі є обмеженою та спрямована на вкрай нагальні потреби, зростання у поточному році розмірів основних соціальних стандартів і гарантій у порівнянні з 2014 роком (грудень до грудня попереднього року) становить 13,1 відсотка.
   
   Оскільки прожитковий мінімум відповідно до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні гарантії" є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, у 2015 році підвищуватимуться розміри пенсій і державних допомог.
   
   З метою забезпечення соціального захисту населення та надання державної допомоги найменш захищеним категоріям громадян в оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (із змінами) передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 24,4 млрд. гривень.
   
   Таким чином, забезпечення соціального захисту та підтримки найменш захищених верств населення, що є одним із важливих складових соціальної політики держави, здійснюватиметься у 2015 році відповідно до законодавства за рахунок видатків, передбачених у Державному бюджеті України на поточний рік.
   
   Мінрегіон повідомив, що питання перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги є досить непростим, оскільки по своїй суті є як економічним, так і соціально спрямованим.
   
   Процес підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги зачіпає інтереси не лише пересічних громадян, а й кожне підприємство галузі.
   
   Згідно з вимогами чинного законодавства виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.
   
   З метою забезпечення єдиного для всіх регіонів підходу до формування тарифів у сфері житлово-комунальних послуг Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 1 червня 2011 року N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги", якою затверджено Порядки формування тарифів на житлово-комунальні послуги.
   
   Реалізація цих Порядків дає змогу запровадити механізм розрахунку економічно обґрунтованих тарифів на підставі державних, галузевих норм і нормативів послуги для підприємств всіх форм власності, забезпечує єдині принципи та методичні основи формування тарифів на комунальні послуги, вводить єдину класифікацію витрат, які включаються до складу повної собівартості послуг, запобігає включенню до складу тарифів витрат, безпосередньо не пов'язаних з наданням таких послуг.
   
   Водночас слід зазначити, що тарифи на житлово-комунальні послуги безпосередньо залежать від тарифів на енергоносії, цін на матеріально-технічні ресурси, рівня мінімальної заробітної плати.
   
   З 01.04.2015 р. відбулося підвищення тарифів на газ та електроенергію не лише для населення, а й для підприємств галузі.
   
   Так, для теплопостачальних підприємств тарифи на природний газ (в частині надання послуг населенню) підвищилися на 128,7 %.
   
   Звичайно, така ціна газу призводить до об'єктивної необхідності перегляду тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, адже у структурі собівартості цих послуг енергоносії становлять близько 60 %.
   
   Надання споживачам послуг за тарифами, які не відшкодовують фактичних витрат підприємств, призводить до обмеженості коштів підприємств для здійснення розрахунків за спожиті енергоносії, виплати заробітної плати працівникам, сплати податків та обов'язкових платежів до бюджету.
   
   Як наслідок, погіршується фінансово-економічний стан підприємств, знижується якість послуг, зростає соціальне невдоволення у суспільстві.
   
   За даними галузевої статистичної звітності, станом на 01.01.2015 р. підприємства галузі отримали збитки у сумі 3,0 млрд. гривень.
   
   Найбільші збитки отримали підприємства комунальної теплоенергетики - 1,9 млрд. грн. та водопровідно-каналізаційного господарства - 0,9 млрд. гривень.
   
   Збитковість підприємств житлово-комунального господарства призвела до негативних наслідків, зокрема виникнення заборгованості із виплати заробітної плати.
   
   Станом на 01.01.2015 р. заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства становила 15,4 млн. гривень.
   
   Таким чином, аналізуючи ситуацію у житлово-комунальній сфері, Мінрегіон зазначає, що перегляд тарифів є об'єктивною необхідністю, яка пов'язана насамперед із забезпеченням належного функціонування підприємств галузі та наданням споживачам якісних послуг.
   
   Заступник Міністра
   
В. Мущинін

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6180 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам