Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об оплате труда работников центра соцреабилитации детей-инвалидов

Об оплате труда работников центра соцреабилитации детей-инвалидов   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.12.2014 р. № 1631/13/84-14
   
   Щодо оплати праці працівників центру соцреабілітації дітей-інвалідів

   Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо оплати праці працівників обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів і повідомляє.
   
   Оплата праці працівників обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів здійснюється відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі - Умови).
   
   Посадовий оклад завідувача відділення медичного супроводу обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів визначається за пунктом 2.2.4 Умов.
   
   Тарифний розряд встановлюється залежно від кількості осіб, які обслуговуються: до 160 осіб - за 11-тарифним розрядом; від 161 до 320 - 12; від 321 до 480 - 13; від 481 до 640 - 14; понад 640 - за 15-тарифним розрядом.
   
   Показник чисельності осіб, які обслуговуються, визначається щорічно на початку року під час складання тарифікаційного списку за звітними даними минулого року. При цьому враховуються норми пункту 5 додатка 2 до Умов, а саме - при визначенні кількості осіб, що обслуговуються, ураховується середньомісячна чисельність отримувачів допомоги.
   
   Водночас у разі зайняття цієї посади лікарем відповідної спеціальності посадовий оклад установлюється за підпунктом 2.2.5 Умов з урахуванням положень підпункту 2.2.3 Умов.
   
   Так, керівникам структурних підрозділів - лікарям посадові оклади встановлюються виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій (за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють) з урахуванням підвищення на 10 - 25 відсотків залежно від обсягу роботи (кількості посад лікарів у підрозділі згідно із штатним розписом від 3 до понад 6 одиниць включно).
   
   Відповідно до пункту 1.13 додатка 3 до Умов посадовий оклад завідувача відділення медичного супроводу обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів підвищується на 25 відсотків у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праці, а якщо його функціональними обов'язками передбачено безпосереднє обслуговування осіб із значно зниженою руховою активністю та ліжкових хворих - то посадовий оклад підвищується ще на 20 відсотків.
   
   У випадку якщо це відділення очолює лікар, то крім підвищення посадового окладу на 25 відсотків за пунктом 1.13 додатка 3 до Умов, він має право на підвищення посадового окладу на 30 відсотків відповідно до підпункту 7 підпункту 2.4.5 Умов.
   
   Конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади підвищуються у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці, затверджується керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від функціональних обов'язків та обсягу роботи у шкідливих та важких умовах праці (підпункт 12 підпункту 2.4.5 Умов).
   
   Відповідно до пункту 1.3 Умов оплата праці керівників, фахівців, технічних службовців і робітників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, що не передбачені цими Умовами (педагогічних працівників, працівників культури, сільського господарства та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.
   
   Згідно з Переліком посад педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963, працівники, які займають посади "музичний керівник" та "асистент вчителя-реабілітолога", відносяться до педагогічних працівників.
   
   Педагогічним працівникам установ соціального захисту (крім дитячих будинків) ставки заробітної плати (посадові оклади) встановлюються в розмірах і на умовах, передбачених для аналогічних працівників установ освіти.
   
   Оплата праці педагогічних працівників проводиться відповідно до наказів Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (із змінами) та від 26.09.2005 р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами).
   
   Посадові оклади педагогічних працівників визначаються за схемами тарифних розрядів, затвердженими наказом Міносвіти від 26.09.2005 р. № 557.
   
   Так, відповідно до схеми тарифних розрядів, затвердженої додатком 6 до цього наказу, посадовий оклад асистента вчителя-реабілітолога визначається за 8 - 10-м тарифним розрядами, а посадовий оклад музичного керівника (додаток 9) - за 7 - 10-м тарифними розрядами ЄТС залежно від наявної кваліфікаційної категорії, а фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти, за 7-м тарифним розрядом.
   
   Згідно з пунктом 16 вищезазначеної Інструкції, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102, педагогічним працівникам установ соціального захисту (крім дитячих будинків) ставки заробітної плати (посадові оклади) відповідно до переліку установ (додаток 5) підвищуються на 15 - 20 відсотків.
   
   Конкретний перелік працівників, які мають право на підвищення посадових окладів, і розмір підвищення визначаються керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом залежно від інтенсивності і тривалості спілкування з вихованцями, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують тривалого лікування або особливих умов виховання.
   
   В штатному розписі працівнику встановлюється посадовий оклад з урахуванням підвищень. Якщо працівник має право на підвищення посадового окладу за декількома підставами, то абсолютний розмір кожного підвищення установлюється окремо одне від одного до схемного посадового окладу (тарифної ставки).
   
   Одночасно зазначаємо, що підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) встановлюється працівникам обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів за роботу в особливих умовах (з особливим контингентом підопічних). Для встановлення такого підвищення робочі місця цих працівників не потребують проведення атестації за умовами праці.
   
   Директор Департаменту
   
О. Товстенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам