Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об основаниях прекращения трудового договора и индексации зарплаты

Об основаниях прекращения трудового договора и индексации зарплаты   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.02.2012 р. N 23/06/186-12
   
   Про підстави припинення трудового договору та індексацію зарплати
   (Витяг)

   
   Відповідно до частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України (далі - КзПП) підставами припинення трудового договору є:
   
   • угода сторін;
   
   • закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення;
   
   • призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу;
   
   • розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45);
   
   • переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;
   
   • відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці;
   
   • набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;
   
   • підстави, передбачені контрактом.
   
   Частиною першою статті 32 КзПП передбачено, що переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.
   
   Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (далі - Порядок), механізм призначення базового місяця для проведення індексації грошових доходів працівників, яких переведено на іншу посаду, не передбачено.
   
   При цьому пунктом 4 Порядку передбачено, що індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
   
   Пунктом 5 Порядку визначено, що базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації вважається місяць, в якому відбулося підвищення грошових доходів. Грошові доходи, одержані за цей місяць, не індексуються. З наступного за базовим місяцем наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.
   
   Сума підвищення грошових доходів має перевищувати суму індексації, яка б мала бути нарахована за відповідний місяць.
   
   Враховуючи зазначене, при проведенні індексації заробітної плати працівників, яких переведено на іншу посаду, слід керуватись нормами пункту 4 та пункту 5 Порядку.
   
   Директор Департаменту
   правового забезпечення
   
В. Шило

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам