Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно бухгалтерской службы

Относительно бухгалтерской службы   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.04.2013 р. N 31/06/187-13

   
   На листи Департамент правового забезпечення в межах своєї компетенції повідомляє наступне.
   
   Постановою Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. N 1545 "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" встановлено, що до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, не врегульованих законодавством України, за умови що вони не суперечать Конституції і законам України.
   
   Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України регулювання питань методології бухгалтерського обліку та звітності про виконання бюджетів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.
   
   Завдання та функціональні обов'язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах - головного бухгалтера та вимоги щодо його професійно-кваліфікаційного рівня визначаються Кабінетом Міністрів України.
   
   Призначення та звільнення головного бухгалтера бюджетної установи здійснюються за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, відповідно до законодавства про працю з урахуванням типових професійно-кваліфікаційних характеристик головного бухгалтера бюджетної установи, затверджених Кабінетом Міністрів України.
   
   Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р. N 59 (далі - Типове положення), визначає завдання та функціональні обов'язки бухгалтерської служби бюджетної установи, повноваження її керівника - головного бухгалтера та вимоги до його професійно-кваліфікаційним рівнем.
   
   Відповідно до пункту 9 Типового положення головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційним рівнем, встановлених пунктом 11 Типового положення.
   
   Прийом (передача) справ головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт. Копія такого акта направляється бюджетній установі, якій підпорядковується бюджетна установа (пункт 12 Типового положення).
   
   Згідно з пунктом 20 Типового положення головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.
   
   Позбавлення премій, передбачених системою оплати праці, здійснюється відповідно до положення про преміювання, чинним на підприємстві, і може здійснюватися тільки за той розрахунковий період, в якому було допущено порушення, яке оформляється наказом керівника підприємства, організації з обов'язковим зазначенням конкретних обставин, що стали причиною депреміювання.
   
   Відповідно до статті 151 Кодексу законів про працю України протягом строку дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення, передбачені відповідно до статті 143 КЗпП у затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку (колективному договорі, іншому локальному нормативному акті). Це, зокрема, можуть бути: оголошення подяки, нагородження подарунком, виплата разової премії з нагоди свят, тощо.
   
   Оскільки відповідно до пункту 3 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 р. N 446, основними завданнями Мінфіну є здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності в Україні, розробка стратегії розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначення єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складання фінансової та бюджетної звітності, обов'язкових для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкованості (крім банків), адаптація законодавства з питань бухгалтерського обліку в Україні до законодавства Європейського Союзу та запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, для докладної відповіді з порушеного питання рекомендуємо звернутися до Міністерства фінансів України.
   
   Крім того, слід вказати, що укладення цивільно-правових договорів регулюється цивільним законодавством (зокрема, Цивільним кодексом України).
   
   Дотримання вимог цивільного законодавства при укладанні цивільно-правових договорів не відноситься до компетенції Мінсоцполітики.
   
   Одночасно інформуємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний і необов'язковий характер і не повинні встановлювати нові правові норми, тому державної реєстрації в Міністерстві юстиції України не підлягають.
   
   Директор Департаменту
   правового забезпечення
   
В. Шило

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам