Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно должностных инструкций и привлечения бухгалтеров к ответственности

Относительно должностных инструкций и привлечения бухгалтеров к ответственности   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.08.2013 р. N 168/06/186-13
   (Витяг)

   
   Юридичним управлінням розглянуто лист щодо посадових інструкцій та залучення бухгалтерів до відповідальності, який надійшов з Адміністрації Президента України, і в межах компетенції повідомляємо наступне.
   
   Відповідно до статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік, та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних почав бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від недостачі, розкрадання і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
   
   У той же час посадові обов'язки головних бухгалтерів передбачені пунктом 13 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи (далі - Типове положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р. N 59, та кваліфікаційної характеристики професії "Головний бухгалтер", що міститься у випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" (розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців") Довідника кваліфікаційних характеристик працівників (далі - Довідник), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12. 2004 р. N 336.
   
   Відповідно до Типового положення керівник підприємства затверджує положення про бухгалтерську службу або посадову інструкцію на обличчя (бухгалтера), на яке покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби.
   
   Разом з тим "Загальними положеннями" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що містяться у Випуску 1, передбачено, що посадові (робочі) інструкції складаються для працівників усіх посад, зазначених у штатному розкладі. Виняток можуть становити окремі керівники, правове положення яких визначено в Статуті (положенні) підприємства, установи, організації або відповідного підрозділу, де зазначено основні завдання, обов'язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій.
   
   Посадові інструкції працівників підприємств, установ, організацій розробляються з дотриманням вимог і норм щодо їх побудови, визначених Загальними положеннями зазначеного Довідника, і вводяться з метою чіткого визначення вимог, висунутих до певної категорії працівника, раціональному розподілу обов'язків між працівниками, наділення працівників необхідними правами, підвищенню відповідальності працівників за доручену ділянку роботи.
   
   Отже, конкретний перелік посадових обов'язків визначається посадовими інструкціями працівників усіх категорій, які розробляють і затверджують на основі типової кваліфікаційної характеристики роботодавці, враховуючи конкретні завдання та обов'язки, функції, права, відповідальність працівників різних груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.
   
   Інструкції повинні відображати повний перелік завдань та обов'язків, повноважень, відповідальності, у разі потреби мати пояснення, а всі терміни - чіткі визначення.
   
   Якщо виникає необхідність, завдання та обов'язки, включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов'язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.
   
   Посадові (робочі) інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками доводяться до працівника під розпис.
   
   Враховуючи вищевказане, головний бухгалтер або особа (бухгалтер), на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, зобов'язані діяти в межах повноважень, коло яких визначено статтею 8 Закону, Типовим положенням та положенням про бухгалтерську службу відповідного підприємства, установи, організації або посадовою інструкцією з визначенням конкретних завдань та обов'язків, функцій, прав і відповідальності.
   
   У той же час відповідно до частини шостої статті 8 Закону керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
   
   Згідно з частиною восьмою статті 9 Закону відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
   
   Начальник Юридичного управління
   
А. Туліна

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6140 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам