Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно функционирования и оплаты труда руководящих работников госорганов разных уровней

Относительно функционирования и оплаты труда руководящих работников госорганов разных уровней   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   РОЗ'ЯСНЕННЯ
   
   від 09.09.2014 р. № 3761/0/10-14/13
   
   Щодо функціонування та оплати праці керівних працівників держорганів різних рівнів

   Міністерство соціальної політики разом з Міністерством фінансів та Міністерством юстиції на виконання пункту 8 доручення Прем'єр-міністра України від 15.08.2014 р. № 29526/7/1-14 до Закону України від 31.07.2014 р. № 1622-VII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" стосовно застосування норм статті 32 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" доповідають.
   
   Статтею 32 зазначеного Закону передбачено, що членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади та інших державних органів (крім органів, підрозділи яких беруть участь у проведенні антитерористичної операції), народним депутатам України до завершення антитерористичної операції місячна заробітна плата нараховується лише у розмірі посадового окладу.
   
   Тобто вказаним особам не нараховуються доплати та надбавки до посадового окладу, премії та не здійснюється індексація їх заробітної плати.
   
   Таке обмеження не стосується заступників керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади.
   
   З метою чіткого визначення посадових осіб, на яких поширюються наведені законодавчі положення, слід враховувати наступне.
   
   Частиною другою статті 120 Конституції України встановлено, що організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України.
   
   Нормами частини першої статті 114 Конституції України та частини першої статті 6 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" чітко окреслено склад Кабінету Міністрів України: Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри та міністри України.
   
   Щодо визначення керівників центральних органів виконавчої влади зазначаємо, що, як випливає з пункту 1 частини четвертої статті 19 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", керівником центрального органу виконавчої влади, який не є міністерством, є посадова особа, яка очолює центральний орган виконавчої влади, здійснює керівництво його діяльністю.
   
   В абзацах третьому та четвертому пункту 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року № 16-рп/2002 (справа про суміщення службової діяльності керівників органів виконавчої влади) зазначено, що єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні дійшов висновку, що термін "керівник" центрального чи місцевого органу виконавчої влади, який міститься в частині першій статті 120 Конституції України, означає посадову особу виконавчого органу, сукупність кваліфікуючих ознак якої визначає статус керівника.
   
   До цих ознак належать конкретні державно-владні повноваження виконавчого та розпорядчого характеру такої посадової особи у сфері виконавчої влади, які їй згідно з Конституцією та законами України надаються відповідними органами державної влади (розподіл обов'язків між своїми заступниками; розпорядження матеріально-фінансовими цінностями; керівництво та спрямування роботи виконавчого органу і його апарату; вирішення кадрових питань; підписання правових актів виконавчого органу; представництво виконавчого органу у відносинах з громадянами, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності тощо).
   
   Стосовно визначення керівників інших державних органів зазначаємо, що чинне законодавство не містить тлумачення поняття "державний орган".
   
   Разом з тим відповідно до частини першої статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
   
   Статтею 75 Конституції України передбачено, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.
   
   Відповідно частини четвертої статі 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
   
   Систему органів виконавчої влади відповідно до розділу VI Конституції України, частини першої статті 1 Закону України "Про Кабінет Міністрів України", частини першої статті 1 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", частини другої статті 1 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" складають Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації.
   
   Тобто державна влада реалізується через відповідні види державних органів (трьох гілок влади). При цьому слід зазначити, що Конституція України визначає також інші державні органи, такі як Центральна виборча комісія, Національний банк України, Рахункова палата, Генеральна прокуратура України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, правові засади діяльності яких встановлюються окремими законами.
   
   Термін "державні органи" є ширшим, ніж термін "органи державної влади", оскільки охоплює, крім органів законодавчої, виконавчої та судової влади, також інші органи, які не належать до жодної із зазначених гілок влади, але здійснюють певні державні функції, керівники яких наділені представницькими, нормотворчими, контрольними та виконавчими функціями, зокрема такими, як приймати владні (обов'язкові до виконання) приписи (видавати правові акти), організовувати та контролювати їх виконання.
   
   Міністр
Л. Денісова

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам