Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно Государственных санитарных норм и правил "Гигиеническая классификация труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса"

Относительно Государственных санитарных норм и правил "Гигиеническая классификация труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса"   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.07.2015 р. N 403/13/116-15

   Наказом МОЗ від 08.04.2014 N 248, зареєстрованим у Мін'юсті 06.05.2014 за N 472/25249, затверджено Державні санітарні норми та правила "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу".
   
   Вказаний наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування (30.05.2014, Офіційний вісник України, N 41, ст. 1098).
   
   Відповідно до положень статті 1 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" державні санітарні норми та правила, санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми, санітарно-епідеміологічні правила і норми, протиепідемічні правила і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи, санітарні регламенти - обов'язкові для виконання нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, що встановлюють медичні вимоги безпеки щодо середовища життєдіяльності та окремих його факторів, недотримання яких створює загрозу здоров'ю і життю людини та майбутніх поколінь, а також загрозу виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб та масових неінфекційних захворювань (отруєнь) серед населення.
   
   За спільним рішенням МОЗ та Мінсоцполітики, на даний час зазначена вище Гігієнічна класифікація праці має застосовуватись під час гігієнічної оцінки умов праці працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, для визначення їх права на скорочену тривалість робочого тижня, безплатне забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами.
   
   До затвердження критеріїв та показників, за якими будуть визначатися право працівників на пенсію за віком на пільгових умовах, щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, під час оцінки умов праці пропонується використовувати вимоги додатка 4 до Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.92 N 41 та Головним державним санітарним лікарем України, а також наказу МОЗ та Мінпраці від 31.12.97 N 383/55 "Про затвердження показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів".
   
   Заступник директора Департаменту
   заробітної плати та умов праці -
   начальник відділу регулювання
   умов та експертизи праці
   
С. Рябоконь

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам