Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно индексации денежных доходов и оплаты труда

Относительно индексации денежных доходов и оплаты труда   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.11.2012 р. N 475/10/136-12
   
   Щодо індексації грошових доходів та оплати праці
   (Витяг)

   
   Департамент стратегічного планування разом з Департаментом заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики України розглянули запит щодо індексації заробітної плати, виплати матеріальної допомоги на поховання і повідомляють.
   
   Щодо індексації заробітної плати
   
   Відповідно до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (із змінами) (далі - Порядок), базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації є місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів населення.
   
   У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення доходів наведено в додатку 4 до Порядку.
   
   Отже, базовим місяцем при проведенні індексації є місяць підвищення грошового доходу. Індексація у базовому місяці не нараховується, якщо сума підвищення доходу перевищує суму індексації. Для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін розраховується наростаючим підсумком з наступного за базовим місяця.
   
   Для новоприйнятих працівників індекс для проведення індексації заробітної плати обчислюється з місяця прийняття їх на роботу. Право на індексацію заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін, розрахований наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації, встановлений у розмірі 101 %. Базовим місяцем для таких працівників, як і для інших, буде вважатись місяць підвищення заробітної плати. Наприклад, якщо працівника прийнято на роботу у вересні 2012 року, то для проведення індексації заробітної плати індекс слід розраховувати з вересня. Індекс споживчих цін, розрахований наростаючим підсумком за вересень та жовтень 2012 року, не перевищив поріг індексації і становив 100,1 % (100,1 х 100).
   
   Отже, права на індексацію заробітної плати працівників, яких прийнято у вересні-листопаді 2012 року, не настало.
   
   Що стосується нарахування сум індексації працівникам, які відпрацювали неповний місяць, то Порядком не передбачено механізм визначення суми індексації та фіксованої її величини, якщо працівник працював неповний робочий час, наприклад, знаходився на лікарняному, у відпустці або відрядженні.
   
   Згідно з Порядком заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" визначається в розрахунку на місяць.
   
   Враховуючи, що при нарахуванні сум індексації застосовується прожитковий мінімум, який визначається в розрахунку на місяць, на нашу думку, сума індексації та фіксована її величина мають визначатись у розрахунку за повний робочий місяць, а виплачуватись пропорційно відпрацьованому робочому часу.
   
   Це обґрунтовується тим, що працівник, який працював неповний робочий місяць, наприклад, знаходився на лікарняному, у відпустці або відрядженні, отримав відповідні виплати, які розраховані виходячи із середньої заробітної плати, що враховує суми індексації.
   
   Щодо виплати матеріальної допомоги
   
   Згідно з умовами оплати праці працівників установ, закладів і організацій культури, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. N 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки", керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури надано право у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, надавати працівникам цих установ, закладів та організацій матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.
   
   Працівник має право отримувати матеріальну допомогу на поховання, оскільки вона виплачується уразі необхідності її виплати, незалежно від того, чи була отримана працівником допомога на оздоровлення чи інша матеріальна допомога. Розмір її визначається наявністю коштів.
   
   Директор Департаменту
   стратегічного планування
   
О. Крентовська

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам