Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно индексации минимальной заработной платы

Относительно индексации минимальной заработной платы   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 08.06.2015 р. № 2963/0/10-15/10

    Міністерство соціальної політики України на викоанння доручення Кабінету Міністрів України від 19.05.2015 № 20233/1/1-15 розглянуло лист СПО об’єднань профспілок щодо внесення змін до чинного законодавства України стосовно індексації мінімальної заробітної плати і повідолмляє.
   
    Статтею 10 Закону України «Про оплату праці» визначено, що розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік у законі про Державний бюджет України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів представників професійних спілок, роботодавців, які об’єдналися для ведення колективних переговорів і укладення угоди, та переглядається залежно від зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
   
    Правові основи проведення індексації визначено Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (із змінами) (далі – Порядок).
   
    Так, пунктом 2 Порядку визначено, що індексації підлягає, зокрема, оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому вимірі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, що не мають разового характеру.
   
    Відповідно до пункту 5 Порядку у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів, місяць підвищення вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Для нарахування подальшої індексації індекс розраховується наростаючим підсумком з наступного за базовим місяця.
   
    Враховуючи зазначене, якщо розмiр мiнiмальної заробiтної плати переглядався у груднi 2013 року, то у червнi 2015 року iндекс для проведення iндексацiї заробiтної плати працiвникiв, якi отримують її на рiвнi мiнiмальної, становить 71,2%, сума iндексацiї складає 867,22 грн. (1218 × 71,2 ÷ 100)..
   
    Отже, якщо працівник отримує заробітну плату на рівні мінімальної, то її розмір індексується у повному розмірі.
   
    Таким чином, мінімальна заробітна плата підлягає індексації і окремого визначення її як об’єкту індексації не потребує.
   
    Перший заступник Міністра
В. Шевченко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам