Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно повышения размера должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда ЕТC

Относительно повышения размера должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда ЕТC   
МlНlСТЕРСТВО СОЦlАЛЬНОÏ ПОЛlТИКИ УКРАÏНИ
   
   ЛИСТ
   
    від 25.03.2014 р. № 335/13/84-14
   
   Про розгляд звернення
Центральний комiтет профспiлки працiвникiв освiти i науки Украïни

   
    Департамент заробiтноï плати та умов працi Мiнiстерства соцiальноï полiтики Украïни на виконання доручення Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв Украïни вiд 15.03.2014 № 7349/1/1-14 розглянув звернення щодо пiдвищення розмiру посадового окладу (тарифноï ставки) працiвника I тарифного розряду ЄТC i в межах компетенцiï повiдомляϵ.
   
    У зв´зку з встановленням на законодавчому рiвнi з 1 грудня 2013 року нового розмiру мiнiмальноï заробтноï плати та з метою недопущення збiльшення грошового розриву мiж посадовим окладом працiвника I тарифного розряду ЄТС та мiнiмальною заробiтною платою Мiнсоцполiтики було пiдготовлено вiдповідний проект постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украïни.
   
   Разом з тим, Програмою дiяльностi Уряду, схваленою Кабiнетом Мiнiстрiв Украïни 27.02.2014 року, визначено, що основним завданням та цiллю дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв Украïни ϵ невiдкладна стабiлiзацiя фiнансовоï ситуацiï та жорстка економiя бюджетних коштiв.
   
    За iнформацiϵю Мiнфiну, пiдвищення у 2014 роцi розмiру посадового окладу працiвника I тарифного розряду ЄТС, навiть з метою збереження у сiчнi-вереснi 2014 року грошового розриву у розмiрi 295 гривень мiж цим показником та мiнiмальною заробiтною платою, потребуватиме додаткових видаткiв з державного бюджету на оплату працi працiвникв бюджетноï сфери в обсязi близько 7 млрд. гривень порівняно з передбаченими в Державному бюджетi Украïни на цю мету. Встановлення ж посадового окладу працiвника I тарифного розряду ЄТС на рiвнi мiнiмальноï заробiтноï плати, передбаченоï в бюджетi 2014 року, потребуватиме додаткових видаткiв на оплату працi працiвникiв бюджетноï сфери у сумi понад 51 млрд. гривень порiвняно з обсягами, передбаченими в бюджетi 2014 року. Неiнфляцiйнi джерела прокриття таких видаткiв вiдсутнi.
   
    Вiдповiдно до попереднього звiту Державноï казначейськоï служби Украïни виконання зведеного бюджету за сiчень-лютий поточного року не забезпечуϵ можливiсть пiдвищення посадових окладiв працiвникам бюджетноï сфери у поточному роцi.
   
    Таким чином, для пiдвищення розмiру посадового окладу (тарифноï ставки) працiвника першого розряду ЄТС до стаблзацiï економичноï ситуацiï в краïнi немаϵ можливостi.
   
    Директор Департаменту
О.Товстенко

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам