Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно работников моложе восемнадцати лет и работающих студентов

Относительно работников моложе восемнадцати лет и работающих студентов   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.09.2013 р. N 697/021/106-13
   

   Департамент праці та зайнятості Міністерства соціальної політики розглянув лист та в межах компетенції повідомляє.
   
   Щодо організації обліку працівників молодше вісімнадцяти років
   
   Відповідно до ст. 188 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) приймати на роботу можна осіб, які досягли 16 років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років. Працівники, які не досягли вісімнадцяти років, підлягають спеціальному обліку із зазначенням дати їх народження (ст. 189 КЗпП України), для цього на підприємствах у довільній формі ведеться Журнал обліку працівників, які не досягли 18 років.
   
   Щодо внесення записів до трудової книжки працюючому студенту
   
   Основним документом, який підтверджує трудову діяльність працівника, є його трудова книжка (частина перша ст. 48 КЗпП України).
   
   Питання щодо виготовлення трудових книжок, їх зберігання та внесення записів, зокрема про прийняття, переведення та звільнення працівника, регулюються КЗпП України, постановою КМУ від 27.04.93 р. N 301 "Про трудові книжки працівників" та Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58 (далі - Інструкція).
   
   Відповідно до п. 1.1 Інструкції підприємство має право прийняти на роботу студента денної форми навчання і оформити йому трудову книжку.
   
   Заповнення трудової книжки вперше провадиться власником або уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття на роботу.
   
   Для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів (далі - студенти), які мають трудові книжки, навчальний заклад (наукова установа) вносить записи про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих навчальних закладів. Підставою для таких записів є накази навчального закладу (наукової установи) про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів (п. 2.16 Інструкції).
   
   Для студентів, які раніше не працювали та у зв'язку з цим не мали трудових книжок, відомості про роботу в студентських таборах, на виробничій практиці, а також про виконання науково-дослідної госпдоговірної тематики на підставі довідок вносяться підприємством, де надалі вони будуть працювати (п. 2.17 Інструкції).
   
   Якщо в період навчання студент не мав трудової книжки, запис у трудову книжку про період навчання (після закінчення навчального закладу) здійснюється за місцем роботи працівника-студента. Згідно з п. п. "б", "в" п. 2.18 Інструкції такий запис виконується окремим рядком з посиланням на дату та номер відповідних документів.
   
   Також слід зазначити, що статтею 29 Закону України "Про зайнятість населення" передбачено, що студенти, учні, які вже здобули професію за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором.
   
   Стажування проводитися у вільний від навчання час і обмежується періодом до 6 місяців.
   
   Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки стажиста, яка у разі потреби оформляється згідно із законодавством.
   
   На цей час Мінсоцполітики проводиться робота щодо визначення порядку внесення до трудових книжок студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів запису про проходження стажування на підприємствах, в установах, організаціях і внесення змін до Інструкції.
   
   
   Заступник директора Департаменту -
   начальник управління
   
О. Мовчан

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам