Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно распространения действия Закона Украины от 05.04.2007 N 877-V «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»

Относительно распространения действия Закона Украины от 05.04.2007 N 877-V «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»   

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.05.2011 р. N 164/18/99-11
   


   У департаменті соціального страхування і партнерства Міністерства соціальної політики спільно з департаментом конституційного, адміністративного та соціального законодавства Міністерства юстиції України розглянуто звернення, направлене на адресу Прем'єр-міністра України, щодо поширення дії Закону України від 05.04.2007 р. N 877-V "Про основні засади державного нагляду {контролю} у сфері господарської діяльності" (далі - Закон N 877-V) на перевірки та інші заходи, що здійснюються фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та Пенсійним фондом України, та повідомляємо.
   
   Положеннями статті 19 Господарського кодексу України встановлено, що держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб'єктів господарювання.
   
   Органи державної влади і посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і державний нагляд за господарською діяльністю, їх статус та загальні умови і порядок здійснення контролю і нагляду, визначаються законами.
   
   Так, правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначає Закон N 877-V.
   
   Статтею 2 Закону N 877-V, якою визначена сфера його дії, передбачено, що дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, і не поширюється на відносини, що виникають вході здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду, телекомунікації, поштовий зв'язок, радіочастотний ресурс України, під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також оперативно -розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя, державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов транспортування природного і нафтового газу трубопроводами і його розподілу, постачання природного газу, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами провадження господарської діяльності із зберігання природного газу.
   
   Отже, зазначена стаття не містить винятків щодо здійснення контролю у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування.
   
   У той же час слід зазначити, що в розумінні Закону України "Про основні засади державного нагляду {контролю} у сфері господарської діяльності" державним наглядом (контролем) є діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування в межах повноважень , передбачених законом, щодо виявлення та попередження порушень вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища (стаття 1 Закону N 877-V).
   
   Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю) визначено статтею 4 Закону N 877-V, якою передбачено, зокрема, що орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).
   
   У зв’язку з введенням Закону України від 08.07.2010 р. N 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464), який набрав чинності з 01.01.2011 р., функції збору та обліку єдиного внеску, контролю повноти і своєчасності його сплати, ведення Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування покладені на Пенсійний фонд України.
   
   На виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 8 липня 2010 року N 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України та з метою реалізації норм цього Закону та законів Україна у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування:
   
   - Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 N 233, якою затверджено Порядок проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
   
   Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року N 540 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", яким передбачено:
   
   визнати такими, що втратили чинність:
   
   - Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 року N 345 "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття" ;
   
   - Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року N 547 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням ";
   
   внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року N 540 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності "(оскільки відповідно до Закону N 2464 та Законом України" Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання_ які спричинили втрату працездатності "за Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України збережені функції визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, контролю за достовірністю поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності для віднесення їх до відповідного класу професійного ризику виробництва, а також за дотриманням страхувальниками законодавства про охорону праці).
   
   Директор Департаменту
   соціального страхування та партнерства
   
О. Постоюк

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам