Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно разработки рабочей инструкции уборщика служебных помещений

Относительно разработки рабочей инструкции уборщика служебных помещений   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 27.02.2015 р. N 78/13/116-15
   
   Про надання роз'яснення

   У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто <...> звернення, яке надійшло з Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, і повідомляється.
   
   Відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (далі - Міжгалузеві норми), затверджених наказом Мінпраці від 11.05.2004 р. N 105, норма обслуговування технічної бібліотеки одним прибиральником службових приміщень при коефіцієнті заставляння 0,6 і більше становить 550,8 м2.
   
   Коефіцієнт заставляння визначається з відношення площі, яку займають предмети, які знаходяться у приміщенні одного призначення, до всієї площі приміщень.
   
   У Міжгалузевих нормах зазначено, що періодичність прибирання службових приміщень встановлюється роботодавцем згідно з місцевими організаційно-технічними умовами.
   
Повторюваність прибирання у зміну 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0
Поправочні коефіцієнти 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3
   
   Наприклад, роботодавцем встановлено, що прибирання залів бібліотеки площею 600 м2 проводиться два рази, а саме: перший раз - 600 м2, а другий - 400 м2.
   
   Змінна повторюваність прибирання становить 1,6 ((600 + 400) : 600 = 1,6).
   
   Відповідно до таблиці поправочний коефіцієнт для перерахунку норми обслуговування для прибиральника службових приміщень за зміну становить 0,62.
   
   Норма обслуговування перераховується помноженням норми обслуговування на відповідний поправочний коефіцієнт і становить 341,5 м2 (550,8 х 0,62 = 341,5).
   
   При визначенні норми обслуговування прибиральниками службових приміщень визначено такий перелік робіт: прибирання службових приміщень, сходів; витирання пилу, підмітання вручну та миття вручну або за допомогою машин і пристроїв стін, підлоги, стелі, віконних рам, жалюзі і скла, дверних блоків, меблів та килимових виробів; чищення і дезінфікування раковин та іншого санітарно-технічного устаткування: очищення урн від паперу і промивання їх дезінфікуючими розчинами; збирання сміття та винесення його до встановленого місця; додержання правил санітарії та гігієни в приміщеннях, що прибираються.
   
   Відповідно до частини першої статті 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
   
   Якщо у зміну прибирання здійснюється більше одного разу, то норма обслуговування і норма часу обслуговування перераховуються. Перерахунок виконується помноженням норми обслуговування на відповідний поправочний коефіцієнт або відношенням на нього норми часу обслуговування.
   
   У Типових нормах обслуговування для прибиральників виробничих приміщень промислових підприємств містяться поправочні коефіцієнти для перерахування норм для різної повторюваності прибирання для приміщень, які не мають відходів, що наведені у таблиці.
   
   Якщо прибирання приміщення за зміну проводиться більше одного разу, причому повторне прибирання виконується з меншими витратами часу, оскільки вміщує неповний зміст робіт, то повторюваність прибирання виражається дробовою величиною.
   
   Норма обслуговування для прибиральника службових приміщень відповідає 8-годинному робочому дню.
   
   У Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які містяться у Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. N 336, передбачено, що конкретний перелік робочих (посадових) обов'язків визначається робочими (посадовими) інструкціями працівників усіх категорій, які розробляють і затверджують роботодавці на основі типової кваліфікаційної характеристики, враховуючи конкретні завдання та обов'язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.
   
   Якщо виникає необхідність, завдання та обов'язки, включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї чи іншої професії (посади), можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов'язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп професій (посад), рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.
   
   Таким чином, роботодавець (керівник бібліотеки) при розробленні робочої інструкції прибиральника службових приміщень ураховує специфіку прибирання відповідного закладу.
   
   Директор Департаменту
   
О. Товстенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам