Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно реализации положений постановления КМУ от 11 мая 2011 года N 524

Относительно реализации положений постановления КМУ от 11 мая 2011 года N 524   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 31.05.2011 р. № 5562/0/14/-11113

   У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2011 р. № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі — постано­ва) Міністерство соціальної політики України з питань реалізації абзаців третього та четвертого пункту 2 постанови роз'яснює.
   
   Згідно з абзацом третім постанови за медични­ми і фармацевтичними працівниками державних та комунальних закладів (установ), які направляються до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки, зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи згідно із законодавством.
   
   Середня заробітна плата обчислюється з урахуван­ням Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2005 р. № 100 (далі — Порядок).
   
   При направленні працівників до закладів післяди­пломної освіти для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки обчислення середньої заробітної плати провадиться виходячи з виплат за два кален­дарні місяці, які передують місяцю, в якому працівника направляють на підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки (пункт 2 Порядку).
   
   Відповідно до пункту 3 Порядку при обчисленні се­редньої заробітної плати у всіх випадках її збережен­ня, у тому числі й для проведення нарахувань за час підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки, враховуються: основна заробітна плата (оклади, став­ки заробітної плати); доплати, надбавки, премії, які не мають разового характеру, індексація тощо.
   
   Згідно з пунктом 8 Порядку нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робо­чих днів (годин), які мають бути оплачені за середнім заробітком.
   
   Середньоденна (годинна) заробітна плата визна­чаться діленням заробітної плати за фактично від­працьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів (годин) за цей період.
   
   Крім того, відповідно до пункту 10 Порядку у ви­падку підвищення посадових окладів в установі, організації відповідно до актів законодавства як у роз­рахунковому періоді (2 місяці), так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати за проміжок часу до підвищення, коригуються на коефіцієнт їх підвищення.
   
   У випадку коли підвищення окладів (ставок за­робітної плати) відбулося у періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, за цим заробітком здійснюється нарахування тільки в частині, що стосується збереження середньої заробітної плати з дня підвищення окладів (ставок заробітної плати).
   
   При підвищенні окладів (ставок заробітної плати) працівникові у зв'язку з присвоєнням вищого роз­ряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо таке коригування середньої заробітної плати не провадиться
   
   Абзацом четвертим пункту 2 постанови передба­чено виплату з 1 січня 2012 року медичним і фарма­цевтичним працівникам державних і комунальних за­кладів (установ) допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.
   
   Допомога на оздоровлення виплачується при па­данні чергових відпусток згідно з графіком їх надання. У разі виплати компенсації за невикористану відпустку допомога на оздоровлення не виплачується.
   
   Зазначені норми постанови поширюються на ме­дичних і фармацевтичних працівників державних та комунальних закладів (установ) незалежно від відом­чого підпорядкування.
   
   Перший заступник Міністра
В.Надрага

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
7022 8
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам