Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно решения проблемных вопросов в бюджетной сфере

Относительно решения проблемных вопросов в бюджетной сфере   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.07.2013 р. N 7196/0/14-13/13

   
   Федерації професійних спілок України
   майдан Незалежності, 2
   м. Київ, 01012
   
   Міністерство соціальної політики України розглянуло пропозиції Федерації професійних спілок України щодо вирішення проблемних питань у бюджетній сфері і повідомляє.
   
   Щодо оплати праці у бюджетній сфері у 2013 році.
   
   Мінсоцполітики підтримує необхідність підвищення заробітної плати у бюджетній сфері (у тому числі державних службовців), зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника першого тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою за наявності можливостей зведеного бюджету, як це визначено п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 р. N 197 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та п. 2.22.1 чинної Генеральної угоди.
   
   Відповідно до статті 60 Бюджетного кодексу України квартальний звіт про виконання Державного бюджету України подається Державним казначейством Міністерству фінансів не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу.
   
   Мінсоцполітики звернулось до Мінфіну з проханням надати інформацію щодо виконання зведеного бюджету за I квартал 2013 року.
   
   За повідомленням Мінфіну (лист від 14.06.2013 р. N 31-07240-03-5/18170), оскільки відповідно до звіту Державної казначейської служби України недовиконання зведеного бюджету за 1 квартал поточного року становить 0,7 млрд. гривень, на сьогодні, на жаль, немає фінансових можливостей для підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери.
   
   Щодо перспективи оплати праці у бюджетних галузях у 2014 році.
   
   Підтримуємо позицію щодо встановлення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати. Адже зближення та рівність цих показників дозволить підвищити заробітну плату та збільшити фонд оплати праці працівників бюджетної сфери.
   
   Разом з тим, оскільки підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери залежить від фінансових можливостей бюджету, то воно має відбуватись поступово з урахуванням зростання економічних показників та реальних можливостей бюджетів усіх рівнів на забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ з урахуванням всіх обов'язкових виплат.
   
   При цьому не можна допустити таких негативних наслідків як розбалансування бюджетів усіх рівнів, виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, відправлення працівників у примусові відпустки за власний рахунок або скорочення чисельності при встановленні посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС в розмірах, не забезпечених реальними фінансовими ресурсами.
   
   Тому, при визначенні розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС на наступний рік, мають бути враховані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2014 рік, зокрема такі як номінальний валовий внутрішній продукт, прибуток прибуткових підприємств, фонд оплати праці найманих працівників тощо.
   
   З метою своєчасного опрацювання пропозицій Сторін соціального діалогу до проекту Державного бюджету України на наступний рік підтримуємо пропозицію Федерації профспілок України щодо необхідності активізувати роботу постійної діючої тристоронньої робочої групи з питань проведення консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу, утвореної згідно з наказом Мінфіну від 24.03.2011 р. N 409 та комісії повноважних представників Сторін власників і профспілок щодо визначення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС.
   
   Щодо реформування у бюджетній сфері.
   
   Розроблений Мінсоцполітики проект Методики визначає порядок віднесення посад (професій) працівників бюджетної сфери до певних розрядів ЄТС на основі єдиного підходу до кваліфікації працівників та складності виконуваних робіт.
   
   За пропозицією СПО об'єднань профспілок було заплановано проект Методики подати на погодження одночасно з проектом постанови Кабінету Міністрів України по вдосконаленню умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери на основі ЄТС, який розроблено Мінсоцполітики на виконання п. 59.1 Національного плану дій на 2013 рік та п. 9 плану заходів.
   
   В процесі підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України було виявлено, що віднесення професій (посад) до розрядів ЄТС на основі проекту Методики вимагає суттєвого перерозподілу посад за ЄТС і значних додаткових бюджетних коштів, джерела покриття яких невідомі, тому Методика на даний час не може бути застосована.
   
   Крім того, стримує завершення роботи по доопрацюванню та затвердженню Методики відсутність затверджених кваліфікаційних характеристик працівників галузі освіти і науки.
   
   Станом на 01.07.2013 р. Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (МОН) розроблено 93 проекти кваліфікаційних характеристик педагогічних і науково-педагогічних працівників, які розглянуто і погоджено Мінсоцполітики в установленому порядку (лист від 01.06.2013 р. N 5935/0/14-13/13). Проте, на даний час кваліфікаційні характеристики МОН не погоджені.
   
   Проект постанови "Про вдосконалення умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" розроблено на виконання п. 59.1 Національного плану дій на 2013 рік та п. 9 Плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 551-р.
   
   Проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено, зокрема, упорядкувати на єдиних засадах діючі умови оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери шляхом їх уніфікації та акумулювання в одному нормативно-правовому акті з урахуванням специфічних умов кожної галузі; віднести з урахуванням складності виконуваних робіт та кваліфікації працівників до більш високих тарифних розрядів ЄТС окремі посади працівників бюджетної сфери (вчителів, лікарів, працівників соціальної сфери); запровадити виплату допомоги для оздоровлення при наданні відпустки у розмірі посадового окладу як обов'язкову виплату (на даний час може надаватись за наявності економії фонду оплати праці); поширити виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу за рішенням керівника на всі установи, заклади, оплата праці яких здійснюється за ЄТС (на даний час право на таку виплату мають деякі категорії працівників згідно з окремими рішеннями Уряду) тощо.
   
   Крім того, з метою підвищення престижності праці працівників соціальної сфери проектом акта передбачено підвищити на 15 відсотків посадові оклади за роботу в особливих умовах робітникам всіх професій, які працюють в психоневрологічних інтернатах, геріатричних пансіонатах, дитячих будинках-інтернатах для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку (зараз підвищення на 25 % мають робітники, які безпосередньо обслуговують хворих); на 25 відсотків завідувачам відділень, фахівцям із соціальної допомоги вдома та соціальним робітникам відділень соціальної допомоги вдома інвалідам з психічними захворюваннями територіальних центрів (на даний час таке підвищення мають тільки соціальні працівники). Також пропонується передбачити виплату доплат за науковий ступінь та вчене звання у фіксованих розмірах до посадового окладу без права їх зменшення.
   
   На нашу думку, прийняття зазначеної постанови Кабінету Міністрів України буде першим кроком на шляху удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери. Питання подальшого підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери буде розглядатися комплексно, виходячи з фінансових можливостей державного бюджету України, в рамках виконання заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, за участю професійних спілок.
   
   Заступник Міністра -
   керівник апарату
   
В. Коломієць

   
   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам