Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно условий оплаты труда по контракту

Относительно условий оплаты труда по контракту   

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.04.2011 р. N 4194/0/14-11/13
   
   Щодо умов оплати праці за контрактом


   
   Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на підприємстві.
   
   Контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.
   
   Відповідно до статті 391 Кодексу законів про працю України, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.
   
   З керівником державного підприємства при прийнятті на роботу укладається контракт, в якому встановлюються, зокрема, умови і розміри його оплати праці.
   
   При визначенні умов і розмірів оплати праці керівників зазначених підприємств враховуються норми постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.99 р. N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" (далі - Постанова).
   
   Відповідно до пункту 1 Постанови право встановлювати розмір посадового окладу керівникам державних підприємств у контракті надано керівникам центральних органів виконавчої влади, які укладають контракти з керівниками підприємств, заснованих на державній власності, що підпорядковуються зазначеним органам управління.
   
   Згідно з підпунктом 1 пункту 1 вищеназваної Постанови розмір посадового окладу керівника підприємства залежить від середньооблікової чисельності працюючих в еквіваленті повної зайнятості у кратності до мінімального розміру тарифної ставки першого розряду робітника основного виробництва, а у разі коли тарифні ставки робітників не застосовуються - у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії, визначених у колективному договорі, враховуючи складність управління підприємством, його технічну оснащеність, вартість основних фондів, рівень рентабельності та обсяги виробництва продукції (робіт, послуг).
   
   Підставою для перегляду розміру посадового окладу керівника підприємства у контракті можуть бути підвищення мінімальної тарифної ставки першого розряду робітника основного виробництва (мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії), визначеного в колективному договорі, або зміна середньооблікової чисельності працюючих в еквіваленті повної зайнятості в середньому за рік до розмірів, що дозволяють змінити межі кратності при визначенні посадових окладів керівників згідно з додатком до Постанови.
   
   Крім того, слід враховувати, що в Постанові визначений вичерпний перелік і граничні розміри доплат, надбавок і премій, які можуть бути встановлені керівнику державного підприємства.
   
   Будь-які інші виплати, які передбачаються колективним договором, керівнику державного підприємства не встановлюються.
   
   Зміни та доповнення до контракту, в тому числі і щодо підвищення розміру посадового окладу керівника, вносяться за угодою сторін в установленому порядку.
   
   Заступник Міністра -
   керівник апарату
   
В. Коломієць

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам