Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно вопросов оплаты труда работников территориальных центров социального обслуживания

Относительно вопросов оплаты труда работников территориальных центров социального обслуживания   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.08.2014 р. N 9090/0/14-14/014
   
   Питання оплати праці працівників територіальних центрів соціального обслуговування

   Міністерством соціальної політики розглянуто <...> лист <...> щодо оплати праці працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), які надають платні соціальні послуги, та повідомляється.
   
   Оплата праці працівників територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), втому числі працівників, які надають платні соціальні послуги, здійснюється в межах затвердженого фонду оплати праці, який є обсягом коштів, отриманих як у вигляді фінансування із бюджету, так і від надання платних послуг та інших надходжень, що запланований відповідно до кошторису бюджетних установ для використання при розрахунках із заробітної плати з працівниками.
   
   Кошторис бюджетної установи має дві складові:
   
   - загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання бюджетною установою чи організацією основних функцій;
   
   - спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків на здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій.
   
   Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. N 228 (далі - Порядок).
   
   Отже, оплата праці штатних працівників територіальних центрів здійснюється як із загального, так і спеціального фонду бюджету. Зокрема, оплата праці працівників, які не виконують основні функції з діяльності, а надають платні послуги, за реалізацію яких установа має власні надходження, здійснюється за рахунок спеціального фонду.
   
   При цьому умови та розміри оплати праці всіх штатних працівників територіальних центрів, втому числі виплат премій та доплат і надбавок до основної заробітної плати, визначаються на єдиних засадах відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. N 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (далі - Умови).
   
   Зазначені Умови поширюються на працівників, які перебувають у трудових відносинах з установами соціального захисту населення, тобто уклали трудовий договір.
   
   Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (стаття 21 Кодексу законів про працю України).
   
   Також можливе виконання роботи на основі цивільно-правового договору. Цивільно-правовий договір укладається задля досягнення результату праці, а трудовий договір - регулює сам процес праці.
   
   Різновидом цивільно-правового договору може бути договір про надання соціальних послуг.
   
   На виконання цих робіт (послуг) не поширюються гарантії та умови оплати праці, передбачені трудовим законодавством про працю для штатних працівників.
   
   Відповідно до статті 105 Кодексу законів про працю України працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.
   
   Пунктом 23 Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. N 1417, визначена норма навантаження для одного соціального робітника відділення соціальної допомоги вдома. Він обслуговує шістьох громадян у сільській (приміській) місцевості, інших місцевостях, що не мають транспортного сполучення, у приватному або державному секторі без комунальних зручностей і десять громадян у містах з комунальними зручностями; один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена V група рухової активності.
   
   Уразі перевищення цієї норми соціальному робітнику може бути встановлена відповідна доплата.
   
   Умовами оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 (із змінами), передбачено, що працівникам за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт встановлюються доплати у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.
   
   Суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт можливе у випадку, коли суміщувана посада є в штатному розписі, але не заповнена, залишається вакантною.
   
   Так, якщо роботи виконуються соціальним робітником, зайнятим наданням платних послуг, понад норму його робочого часу і відповідно підлягають оплаті за відпрацьований час, то за штатним розписом мають бути затверджені відповідні посади, які утримуються за рахунок коштів спеціального фонду.
   
   Заступник Міністра
Н. Федорович

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам