Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно выполнения пункта 10 раздела III «Заключительные положения» Закона Украины от 28.12.2014 № 76-VIII "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины»

Относительно выполнения пункта 10 раздела III «Заключительные положения» Закона Украины от 28.12.2014 № 76-VIII "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины»   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.04.2015 р. № 459/13/84-15
   
   Департамент заробітної плати та умов праці стосовно виконання пункту 10 розділу III «Прикінцеві положення» Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» (далі — Закон) повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 10 розділу III «Прикінцеві положення» Закону у 2015 році максимальний місячний розмір заробітної плати (грошового забезпечення) народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, прокурорів, працівників державних органів (крім Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції) та інших бюджетних установ, працівників Національного банку України, суддівської винагороди обмежується 7 розмірами мінімальної заробітної плати (з 01 січня — 8526 грн.), а при скороченні чисельності працівників — 10 розмірами мінімальної заробітної плати (12180 грн.) (виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки не враховується у зазначеному максимальному розмірі).
   
   Обмеження максимального місячного розміру заробітної плати (грошового забезпечення) працівників державних органів та інших бюджетних установ здійснюється для нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення) шляхом коригування розмірів додаткової заробітної плати (доплат, надбавок, премій), зокрема, тих, що не мають постійного (обов'язкового) характеру: доплат за суміщення професій (посад), виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, надбавок за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі, премій тощо.
   
   Обмеження заробітної плати має здійснюватись окремо за кожним з трудових договорів (як за основним місцем роботи так і за сумісництвом пропорційно відпрацьованому часу).
   
   При цьому, такі окремі роботи, що відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом (педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік, завідування кафедрою з оплатою з розрахунку 100 годин за навчальний рік), які мають право виконувати усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, на нашу думку, не включаються в місячну заробітну плату при визначенні обмеження.
   
   Суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд із своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) (у межах робочого часу за основною роботою).
   
   Суміщення професій (посад) передбачає, що суміщувана посада (робоче місце за відповідною професією) є у штатному розписі, але не заповнена, залишається вакантною.
   
   З урахуванням зазначеного, суміщення професій (посад) входить до обмеження максимального розміру заробітної плати.
   
   До граничного розміру заробітної плати премії, винагороди, що виплачуються за квартал і більший проміжок часу, включаються, на нашу думку, в частині, що припадає пропорційно на 1 місяць.
   
   Розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки визначаються згідно з чинним законодавством без урахування зазначеного обмеження, а оплата часу відпусток, що не належать до щорічних, часу службових відряджень, сума індексації заробітної плати враховується у максимальному розмірі місячної заробітної плати.
   
   Компенсаційні виплати при звільнені та вихідна допомога не враховується у максимальному розмірі.
   
   Спеціальний фонд бюджету — це складова бюджету, яка включає надходження до бюджету, призначені для спрямування на конкретні заходи, та витрати з бюджету на реалізацію цих заходів, які провадяться за рахунок відповідних надходжень. Тому, на думку Мінсоцполітики, обмеження заробітної плати застосовується як для загального так і спеціального фонду.
   
   Підставою для застосування обмеження максимального розміру заробітної плати у розмірі 10 мінімальних заробітних плат є скорочення штатної чисельності працівників цього органу, тобто, обмеження заробітної плати у вказаному розмірі може застосовуватися з моменту введення у дію нового штатного розпису, яким передбачено скорочення працівників.
   
   Одночасно повідомляємо, що відповідно до Закону України від 02.03.2015 № 213-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» пункт 10 Розділу III Закону України від 28.12.2014 № 76, нормами якого максимальний місячний розмір заробітної плати певних категорій працівників обмежувався 7 та 10 розмірами мінімальної заробітної плати, з 01.04.2015 втратив чинність.
   
   Водночас зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, роз'яснювальний та рекомендаційний характер і не повинні встановлювати нових правових норм.
   
   Заступник директора Департаменту — начальник відділу
А. Литвин

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам