Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно задержки расчетов при увольнении в случае наступления форс-мажорных обстоятельств

Относительно задержки расчетов при увольнении в случае наступления форс-мажорных обстоятельств   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.05.2015 р. N 2433/1/10-15/06

   Міністерство соціальної політики розглянуло лист і в межах компетенції повідомляє таке.
   
   Відповідно до частини другої ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   
   Чинним трудовим законодавством не визначена відповідальність роботодавців за затримку розрахунків при звільненні у разі настання форс-мажорних обставин.
   
   Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (далі - Закон) на час проведення антитерористичної операції звільнено суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності; забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов'язань за кредитними договорами та договорами позики.
   
   Крім того, ст. 10 Закону визначено, що протягом терміну дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.
   
   Разом з тим Законом не передбачено підстав для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань роботодавців за затримку розрахунків при звільненні працівників.
   
   Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони мають інформаційний, рекомендаційний та необов'язковий характер.
   
   Перший заступник Міністра
   
В. Шевченко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам