Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О назначении и выплате пособия по временной нетрудоспособности

О назначении и выплате пособия по временной нетрудоспособности



   
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 12.03.2002 р. N 20-150

    Міністерство праці та соціальної політики розглянуло Ваш лист щодо призначення і виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, пов'язаної з наслідками чи ускладненнями внаслідок нещасних випадків на виробництві або профзахворювання, і повідомляє.
   
    Відповідно до абзацу першого статті 2 Закону України від 11.01.2001 р. N 2213-III "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (із змінами, внесеними Законом України від 17.01.2002 р. N 2980-III допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або встановлення МСЕК інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.
   
    Згідно з підпунктом "а" пункту 1 частини першої статті 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (із змінами, внесеними Законом України від 22.02.2001 р. N 2272-III у разі настання страхового випадку (нещасного випадку на виробництві або профзахворювання) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань зобов'язаний виплачувати працівникові допомогу по тимчасовій непрацездатності до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.
   
    Підставою для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві та профзахворюванням, є наявність акта розслідування нещасного випадку (ф. Н-5) та акта про нещасний випадок на виробництві (ф.Н-1) або акта розслідування профзахворювань (ф. П-4) та листка непрацездатності, в якому повинна бути обов'язкова позначка про виробничу травму або профзахворювання.
   
   Перелік професійних захворювань затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р N 1662. Крім того, зв'язок тимчасової непрацездатності з виробничою травмою чи профзахворюванням засвідчується в медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого.
   
    Враховуючи зазначене, якщо за наявності акта розслідування нещасного випадку (ф. Н-5) та акта про нещасний випадок на виробництві (ф. Н-1) або акта розслідування професійного захворювання застрахована особа не визнана інвалідом через нещасний випадок на виробництві або профзахворювання і через певний час у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, що пов'язане з цією травмою (профзахворюванням), їй видано листок непрацездатності, то питання щодо визначення джерела фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності повинно вирішуватись в кожному випадку окремо. У разі засвідчення в медичній карті хворого зв'язку захворювання з нещасним випадком на виробництві (профзахворюванням) допомога по тимчасовій непрацездатності повинна фінансуватись за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.
   
    Начальник управління
    загальнообов'язкового державного
    соціального страхування
В.Балаценко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам