Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об исчислении средней заработной платы для оплаты времени отпусков

Об исчислении средней заработной платы для оплаты времени отпусков   
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.09.2007 р. № 554/13/155-07
   
   Щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток

   
   <...>
   
   Відповідно до статті 21 КЗпП України працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
   
   Тобто працівник має право виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час.
   
   Право працівників, які працюють за трудовим договором (в т. ч. і сумісників), на відпустку визначено статтею 2 Закону України "Про відпустки", де сказано, що громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, мають право на відпустку.
   
   Частиною третьою статті 56 КЗпП України визначено, що робота на умовах неповного робочого часу (в т. ч. робота сумісників, які працюють неповний робочий день) не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівника
   
   Тобто до стажу, що дає право на щорічну відпустку за сумісництвом, зараховуються відпрацьовані працівником-сумісником дні, незалежно від тривалості зайнятості працівника протягом робочого дня (зміни).
   
   Оплата відпусток провадиться згідно зі статтею 21 Закону України "Про відпустки", якою передбачено, що заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку, а порядок обчислення заробітної плати працівникам за час відпусток та виплати компенсації за невикористані дні відпустки встановлюється Кабінетом Міністрів України.
   
   Обчислення середньої заробітної плати працівникам для оплати часу відпусток та виплати компенсації за невикористані дні відпустки провадяться відповідно до положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (зі змінами), далі - Порядок.
   
   Відповідно до пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплаті компенсації за невикористані відпустки.
   
   Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.
   
   При обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток враховуються: основна заробітна плата; доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування, високі досягнення в праці тощо); премії, які не носять разового характеру; винагорода за підсумками роботи за рік та вислугу років (при виконанні умов, що ці винагороди нараховані в поточному році за попередній календарний рік); індексація; виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, службового відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (пункт 3 Порядку).
   
   Нарахування виплат за час щорічної відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням 12 календарних місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року або меншого відпрацьованого періоду, за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством (стаття 73 КЗпП України). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.
   
   Одночасно звертаємо увагу, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться за основним місцем роботи та за сумісництвом окремо.
   
   Начальник відділу
Н. Синько

фото автора У фокусі
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
29439 22
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам