Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно утверждения проекта коллективного договора и материальной ответственности работника за ущерб, причиненный предприятию

Относительно утверждения проекта коллективного договора и материальной ответственности работника за ущерб, причиненный предприятию   

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.08.2010 р. N 8754/0/14-10/18


   
   Мінпраці розглянуло лист і, в межах компетенції, повідомляє.
   
   Щодо затвердження проекту колективного договору
   
   Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власника визначає Закон України "Про колективні договори і угоди" (далі - Закон).
   
   У той же час відповідно до статті 14 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) терміни, порядок ведення переговорiв, вирiшення розбіжностей, що виникають в ході їх ведення, порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до колективного договору, відповідальність за його виконання регулюються Законом України "Про колективні договори і угоди".
   
   Відповідно до статті 13 Закону проект колективного договору обговорюється в трудовому колективі і виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.
   
   У разі якщо збори (конференція) трудового колективу відхилять проект колективного договору або окремі його положення, сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення.
   
   Термін цих переговорів не повинен перевищувати 10 днів. Після цього проект в цілому виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового колективу.
   
   Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніше ніж через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу.
   
   Згідно статті 245 КЗпП працівники мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного та побутового обслуговування. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створювати умови, які забезпечували б участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Службові особи підприємств, установ, організацій зобов'язані у встановлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції працівників і повідомляти їх про вжиті заходи.
   
   Відповідно до частини 9 статті 65 Господарського кодексу України рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів.
   
   Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів (стаття 13 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності").
   
   Щодо матеріальної відповідальності працівника за шкоду, заподіяну підприємству
   
   Згідно зі статтею 130 Кодексу законів про працю України працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків. При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, що така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством. На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничого ризику.
   
   Одночасно зазначаємо,що офіційне тлумачення законів України дає Конституційний Суд України (стаття 147 Конституції України).
   
   Заступник Міністра
   
В. Коломієць

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
3341 4
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам