Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О предоставлении разъяснений положений Закона Украины от 23 мая 2013 N 314-VII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно ответственности юридических лиц"

О предоставлении разъяснений положений Закона Украины от 23 мая 2013 N 314-VII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно ответственности юридических лиц"   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.11.2013 р. N 1169-0-3-13/11
   
   Міністерство юстиції розглянуло лист щодо надання роз'яснень положень Закону України від 23 травня 2013 року N 314-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб" (далі - Закон) та в межах компетенції повідомляє таке.
   
   Закон, який набере чинності з 1 вересня 2014 року, прийнято Верховною Радою України з метою забезпечення виконання рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO), а також вирішення питань про реалізацію міжнародних договорів України в частині встановлення відповідальності юридичних осіб.
   
   Відповідно до положень Закону підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру визначається вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 209, 306, частинами першою і другою статті 3683, частинами першою і другою статті 3684, статтями 369, 3692 Кримінального кодексу України (далі - КК), а також від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258 - 2585 КК.
   
   Заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних організацій.
   
   Серед заходів кримінально-правового характеру, які можуть бути застосовані судом до юридичної особи, Закон визначає штраф, конфіскацію майна та ліквідацію.
   
   При цьому застосування таких заходів не є безумовним. Законом передбачено можливість звільнення юридичної особи від їх застосування у зв'язку із закінченням строків давності, тобто якщо з дня вчинення уповноваженою особою юридичної особи злочину і до дня набрання вироком законної сили минули відповідні строки.
   
   Згідно із Законом правом бути представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, поряд із особою, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником, наділяються також керівник чи інша особа, уповноважена законом або установчими документами, та працівник юридичної особи.
   
   Протягом кримінального провадження представник юридичної особи для захисту її інтересів має право, серед іншого, знати, у зв'язку із вчиненням якого кримінального правопорушення здійснюється провадження щодо юридичної особи, та давати пояснення з цього приводу, користуватися правовою допомогою, збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді, суду докази, брати участь у проведенні процесуальних дій, під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, заявляти клопотання про проведення процесуальних дій тощо.
   
   Загальновідомо, що юридична особа поряд з фізичною особою є суб'єктом права та повноправним учасником суспільних відносин, що виникають у державі.
   
   Водночас цілком зрозуміло, що юридична особа сама не наділена правосвідомістю та волею приймати будь-які рішення і вчиняти ті чи інші діяння, тому для реалізації її правомочностей від імені та в інтересах юридичної особи діють відповідні фізичні особи, суб'єктивне ставлення яких до вчинюваних діянь і являє собою вираження волі юридичної особи.
   
   У зв'язку з цим законодавцем щодо юридичної особи запроваджено саме заходи кримінально-правового характеру (а не визнання її суб'єктом злочину), що застосовуватимуться судом після встановлення винуватості фізичної особи у вчиненні злочину від імені та в інтересах юридичної особи.
   
   При цьому відповідно до положень Закону обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, підлягають обов'язковому доказуванню у кримінальному провадженні.
   
   Перший заступник Міністра
   
І. Ємельянова

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
3342 4
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам