Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О приведении нормативно-правовых актов, которые устанавливают порядок и условия пользования Единым государственным реестром нормативно-правовых актов, в соответствии с положениями Закона Украины «О доступе к публичной информации»

О приведении нормативно-правовых актов, которые устанавливают порядок и условия пользования Единым государственным реестром нормативно-правовых актов, в соответствии с положениями Закона Украины «О доступе к публичной информации»   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.09.2015 р. № 10523-0-4-15/10.2
   
   Про приведення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок і умови користування Єдиним державним реєстром нормативно-правових актів, у відповідність до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»

   Міністерство юстиції за результатами розгляду листа громадської організації «Науково-дослідний центр правової інформатики», який надійшов від Секретаріату Кабінету Міністрів України, щодо надання інформації про приведення нормативно - правових актів, які встановлюють порядок і умови користування Єдиним державним реєстром нормативно-правових актів (далі — Реєстр), у відповідність до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомляє.
   
   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
   
   Так, пунктом 1 частини першої статті 3 зазначеного Закону встановлено, що право на доступ до публічної інформації гарантується обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом.
   
   Законом передбачено, що публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом, а доступ до неї забезпечується шляхом систематичного та оперативного її оприлюднення, зокрема, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних (частина друга статті 1 та стаття 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
   
   Разом з тим статтею 101 Закону визначено, що публічна інформація у формі відкритих даних — це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.
   
   Розпорядники інформації зобов'язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.
   
   Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення.
   
   Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов'язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
   
   Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого переліку Кабінет Міністрів України обов'язково включає інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом.
   
   Створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування (на сьогодні Державне агентство з питань електронного урядування, яке діє відповідно до Положення про нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 492).
   
   Відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 09 квітня 2015 року № 319-VІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» Кабінету Міністрів України необхідно у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
   
   Закон України від 09 квітня 2015 року № 319-УІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» опубліковано в газеті «Голос України» від 30 квітня 2015 року № 78, інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» від 12 травня 2015 року № 35, ст. 1033, газеті «Урядовий кур'єр» від 13 травня 2015 року № 83, «Відомостях Верховної Ради України» від 19 червня 2015 року № 25, ст. 192 та набрав чинності 01 травня 2015 року.
   
   На сьогодні постанова Кабінету Міністрів України, яка визначає перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення, до Міністерства юстиції не надходила.
   
   Відповідно до зазначеного заходи щодо приведення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок і умови користування Єдиним державним реєстром нормативно-правових актів, у відповідність до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» будуть здійснюватись після набрання чинності відповідною постановою Кабінету Міністрів України.
   
   Щодо правомірності вимог договору «Про надання інформаційних послуг по доступу до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів» з адміністраторами Реєстру повідомляємо, що Міністерство юстиції не здійснює втручання в договірні відносини суб’єктів господарювання та правову оцінку їх дій, враховуючи вимоги частин четвертої та п’ятої статті 19 Господарського кодексу України, відповідно до яких органи державної влади і посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і державний нагляд за господарською діяльністю, їх статус та загальні умови і порядок здійснення контролю і нагляду визначаються законами. Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються.
   
   Заступник Міністра — керівник апарату
О. Іванченко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам