Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О разъяснении относительно Типового положения об аттестации педагогических работников

О разъяснении относительно Типового положения об аттестации педагогических работников   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.03.2011 р. № 3087-0-26-11/24
   
   Щодо надання роз'яснення

   Міністерство юстиції за результатами розгляду вашого листа від 03.02.2011 № 01/11/МЮ щодо надання роз'яснення стосовно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Мін'юсті 14.12.2010 за № 1255/18550 (далі - Типове положення), повідомляє, що цей нормативно-правовий акт розроблено Міністерством освіти і науки відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України „Про освіту", частини першої статті 32 Закону України „Про дошкільну освіту", частини першої статті 27 Закону України „Про загальну середню освіту", статті 25 Закону України „Про позашкільну освіту", частини четвертої статті 45 Закону України „Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України „Про вищу освіту" та в межах повноважень цього суб'єкта нормотворення.
   
   Крім того, пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 632 „Про реалізацію статті 54 Закону України „Про освіту" та статті 48 Закону України „Про вищу освіту" Міністерству освіти і науки надано право визначати порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників.
   
   Типове положення у встановленому законодавством порядку погоджено із заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, зокрема з Міністерством культури і туризму, а також із уповноваженим представником від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженим представником від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.
   
   При цьому згідно з пунктом 1.9 Типового положення центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні та інші заклади, надано право на підставі цього Типового положення за погодженням з Міністерством освіти і науки розробляти свої положення про атестацію педагогічних працівників, в яких визначати умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань з урахуванням особливостей і специфіки їх роботи.
   
   Відповідно до пункту 2.33 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Мін'юсту від 12.04.2005 №34/5, зареєстрованого в Мін'юсті 12.04.2005 за № 381/10661, у зв'язку з прийняттям суб'єктом нормотворення нормативно-правового акта підлягають визнанню такими, що втратили чинність, усі раніше прийняті ним нормативно-правові акти, якщо вони суперечать уключеним до нового акта нормативним приписам, виявилися такими, що поглинуті ним або фактично втратили своє значення. Перелік таких нормативно-правових актів повинен міститися в окремому пункті розпорядчого документа, яким затверджено новий нормативно-правовий акт. Разом з нормативно-правовим актом, який визнається таким, що втратив чинність, визнаються такими, що втратили чинність, усі нормативно-правові акти, якими до нього внесено зміни.
   
   Так, згідно із пунктом 3 наказу Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 № 930 „Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників", зареєстрованого в Мін'юсті 14.12.2010 за № 1255/18550, наказ Міністерства освіти від 20.08.93 № 310 „Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України", зареєстрований в Мін'юсті 02.12.93 за № 176 (із змінами), визнано таким, що втратив чинність.
   
   Одночасно зазначаємо, що нормативно-правові акти, які визначають права та обов'язки громадян, набирають чинності не раніше дня доведення до відома населення (стаття 57 Конституції України).
   
   Разом з тим повідомляємо, що Типове положення не регулює питання підвищення кваліфікації та оплати праці педагогічних працівників, оскільки питання оплати праці педагогічних працівників врегульовано наказом Міністерства освіти і науки від 26.09.2005 № 557 „Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованим в Мін'юсті 03.10.2005 за № 1130/11410 (із змінами), пунктом 1 якого затверджуються схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних, науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ згідно з додатками 2 - 20 до наказу. Таким чином, педагогічним працівникам відповідних посад та категорій встановлено конкретні тарифні розряди, а, як зазначено у пункті 2 примітки додатка 1 до зазначеного наказу Міністерства освіти і науки, посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.
   
   Відповідно до положень законів України „Про освіту", „Про дошкільну освіту", „Про загальну середню освіту", „Про позашкільну освіту", „Про професійно-технічну освіту", „Про вищу освіту" за результатами атестації педагогічних працівників визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне відповідне педагогічне звання.
   
   При цьому зазначаємо, що роз'яснення з питань застосування нормативно-правових актів надають органи, що їх видали. Тому з питань застосування окремих положень Типового положення слід звернутись до суб'єкта нормотворення, тобто до Міністерства освіти і науки.
   
   У разі подання на державну реєстрацію до Мін'юсту відповідного нормативно-правового акта про внесення змін до Типового положення його правова експертиза та державна реєстрація будуть проведені в установленому законодавством порядку.
   
   Заступник Міністра
Л.М. Горбунова

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
3337 4
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам