Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О реквизитах для перечисления средств за получение информации из реестров

О реквизитах для перечисления средств за получение информации из реестров   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 27.01.2015 р. N 16-32/111

   
Головним управлінням юстиції в областях та м. Києві

   Міністерство юстиції України доводить до відома, що відповідно до статті 29 Бюджетного кодексу України, із змінами, внесеними Законом України від 28.12.2014 N 79-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин", починаючи з 01 січня 2015 року до доходів Державного бюджету України належать плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також плата за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
   
   Вищезазначені надходження зараховуються до державного бюджету за кодом доходів 22012700 "Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
   
   Перерахування коштів за одержання інформації з вищезазначених реєстрів необхідно здійснювати згідно переліку (додається) за реквізитами, що зазначені на офіційному веб-сайті Державної казначейської служби України в розділі "територіальні органи", "реквізити рахунків" за кодом доходів 22012700.
   
   Начальникам головних управлінь юстиції в областях та місті Києві інформацію про реквізити для перерахування коштів терміново довести до відома реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міжрайонних, міськрайонних управлінь юстиції, державних нотаріальних контор та архівів, приватних нотаріусів.
   
   Додаток: на 3 арк.
   
   Заступник Міністра -
   керівник апарату
   
О. П. Іванченко

   
Додаток
   до листа Міністерства юстиції України
   27.01.2015 N 16-32/111

   
ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ДІЙ З РЕЄСТРІВ

   
Назва реєстру Назва платної дії Тариф / розмір плати, грн. Код платної послуги Скорочене найменування послуги
1 2 3 4 5
Державний реєстр актів цивільного стану громадян за видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 73,00 41 Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Єдина база даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство за пошук у Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, з видачею скороченого витягу 170,00 50 Скорочений витяг з ЄБДППБ
за пошук у Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, з видачею повного витягу 221,00 51 Повний витяг з ЄБДППБ
Єдиний реєстр громадських формувань за пошук у Єдиному реєстрі громадських формувань інформації з видачею про це скороченого витягу 34,00 44 Скорочений витяг з ЄРГФ
за пошук у Єдиному реєстрі громадських формувань інформації з видачею про це повного витягу (за кожний запис про громадське формування) 17,00 45 Повний витяг з ЄРГФ
за пошук у Єдиному реєстрі громадських формувань інформації з видачею про це деталізованого витягу 55,25 46 Деталізований витяг з ЄРГФ
Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності за видачу повного витягу з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності 84,00 35 Повний витяг з Державного реєстру ДЗМІ та ІА
за видачу скороченого витягу з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності 17,00 36 Скорочений витяг з Державного реєстру ДЗМІ та ІА
Державний реєстр обтяжень рухомого майна за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, змін і додаткових відомостей до запису 34,00 11 Реєстрація/зміна обтяження рухомого майна
за видачу витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна 34,00 13 Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна
Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів за видачу скороченого витягу з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів 1,50 48 Скорочений витяг з ЄРНБ
Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень за отримання скороченого витягу з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень 25,00 38 Скорочений витяг з ЄДРВП
за отримання повного витягу з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень 35,00 39 Повний витяг з ЄДРВП
Спадковий реєстр за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення заповіту, змін до нього, скасування заповіту, видачу дубліката з видачею відповідного витягу 68,00 15 Реєстрація / зміна / скасування / дублікат заповіту
за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення спадкового договору, змін до нього, розірвання спадкового договору, видачу дубліката з видачею відповідного витягу 51,00 16 Реєстрація / дублікат / зміни / розірвання спадкового договору
за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину або його дубліката з видачею про це відповідного витягу 51,00 16 Реєстрація / дублікат свідоцтва про право на спадщину
за проведення перевірки інформації про наявність або відсутність посвідченого заповіту і спадкового договору або заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину з видачею витягу або інформаційної довідки 51,00 17 Витяг / Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру
Єдиний реєстр довіреностей за реєстрацію однієї довіреності (у тому числі дубліката довіреності) в Єдиному реєстрі довіреностей з видачею про це витягу 34,00 30 Реєстрація довіреності в ЄРД
за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов'язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це повного витягу 34,00 31 Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей
за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов'язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого витягу 25,50 32 Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 120,00 52 Витяг з Державного реєстру прав
за здійснення під час вчинення нотаріальної дії одного пошуку нотаріусами відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 68,00 54 Пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав
за здійснення одного пошуку банками інформації про іпотеку, обтяження нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 68,00 55 Пошук банками інформації у Державному реєстрі прав
за надання інформаційної довідки в паперовій формі за зверненням фізичних та юридичних осіб з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 34,00   Інформаційна довідка з Державного реєстру прав
за надання інформаційної довідки у паперовій формі за заявою власника (співвласника) квартири, житлового чи нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку, у разі створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (асоціації власників житлових будинків, якщо їй делеговані повноваження з управління неподільним та загальним майном відповідного житлового комплексу) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 170,00   Інформаційна довідка з Державного реєстру прав
за надання інформації шляхом безпосереднього доступу нотаріусів та адвокатів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 51,00   Безпосередній доступ до Державного реєстру прав
   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам