Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О внесении сведений о конечном выгодоприобретателе юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей

О внесении сведений о конечном выгодоприобретателе юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.06.2015 р. № 556-0-2-15/19.3

   У Міністерстві юстиції України в межах компетенції розглянуто Ваш запит <...> щодо внесення відомостей про кінцевого вигодоодержувача юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр) та повідомляється.
   
   14.10.2014 Верховною Радою України прийнято Закон України № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» (далі — Закон № 1701) (дата набрання чинності 25.11.2014), яким передбачена необхідність внесення до Єдиного державного реєстру інформації про:
   
   кінцевого вигодоодержувача юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача її засновника, якщо засновник — юридична особа;
   
   структуру власності засновників — юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб — власників істотної участі цих юридичних осіб.
   
   Розділом II «Прикінцеві та перехідні положення» зазначеного Закону юридичних осіб, зареєстрованих до набрання ним чинності, зобов'язано подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом (тобто до 25.05.2015).
   
   З метою забезпечення подання юридичними особами вказаних відомостей Міністерством юстиції України 03.12.2014 прийнято наказ № 2046/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.12.2014 за № 1561/26338 (дата набрання чинності 17.12.2014), яким, у тому числі, внесено відповідні зміни до форми реєстраційної картки «Форма 4», за якою представники юридичних осіб, зареєстрованих до набрання чинності Закону № 1701, повинні подати відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів).
   
   12.02.2015 Законом України № 198-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства і питань запобігання корупції» (дата набрання чинності 04.03.2015) внесено зміни до деяких законодавчих актів у частині заміни терміна «кінцевий вигодоодержувач» на термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)», при цьому визначення зазначеного терміна залишилось незмінним.
   
   У зв'язку з вказаними змінами у законодавстві Міністерством юстиції України прийнято наказ від 10.04.2015 № 529/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.04.2015 за № 421/26866, яким змінено відповідну термінологію у реєстраційних картках, у тому числі у реєстраційній картці «Форма 4» — про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
   
   Слід зазначити, що до внесення до реєстраційної картки «Форма 4» змін, пов'язаних із зміною відповідної термінології, державними реєстраторами приймалась попередня редакція зазначеної реєстраційної картки.
   
   У зв'язку з тим, що більшість юридичних осіб почали подавати відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в останній момент, у державних реєстраторів виникли черги.
   
   З метою вирішення цієї ситуації народними депутатами України при активній участі Міністерства юстиції України був розроблений законопроект № 2896 «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи», який було прийнято Верховною Радою України 21.05.2015.
   
   Так, Законом України від 21.05.2015 № 475-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» (далі — Закон № 475), який набрав чинності 26.05.2015, серед іншого:
   
   продовжено на чотири місяці (тобто до 25.09.2015) строк подачі юридичними особами, зареєстрованими до набрання чинності Законом № 1701, відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) — юридична особа;
   
   передбачено, що у разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) — юридична особа, подаються відомості про його відсутність.
   
   Для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи (кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа), у тому числі відомостей про його відсутність, представник юридичної особи має подати державному реєстратору заповнену реєстраційну картку «Форма 4», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1207/19945 (зі змінами).
   
   Згідно з положеннями Закону № 475 відомості про кінцевою бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) — юридична особа, не подаються:
   
   політичними партіями, творчими спілками, їх територіальними осередками, адвокатськими об'єднаннями, торгово-промисловими палатами, релігійними організаціями, державними та комунальними підприємствами, державними органами, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями;
   
   юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому випадку учасники — фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.
   
   Крім того, такі відомості не подаються також юридичними особами, які подали державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у том числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник юридична особа.
   
   З повагою Міністр
Павло Петренко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам