Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О возможности прекращения трудового договора (увольнение по собственному желанию) молодым специалистом, который учился по государственному заказу по направлению, и механизма возмещения стоимости обучения

О возможности прекращения трудового договора (увольнение по собственному желанию) молодым специалистом, который учился по государственному заказу по направлению, и механизма возмещения стоимости обучения   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.08.2015 р. № ПІ-К-2626
   
   Щодо розгляду звернення

   Міністерством юстиції розглянуто Ваше звернення щодо можливості припинення трудового договору (звільнення за власним бажанням) молодим спеціалістом, який навчався за державним замовленням за направленням, та механізму відшкодування вартості навчання і повідомляється.
   
   Згідно зі статтею 1 Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом; запитувана Вами інформація не належить до публічної інформації.
   
   Відповідно до статті 56 Закону України від 17.01.2002 № 2984-III «Про вищу освіту» (втратив чинність 06.09.2014) випускник вищого навчального закладу, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником.
   
   Пунктами 6, 14 Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 № 992 (далі — Порядок), встановлено, що випускник, який навчався за державним замовленням, зобов'язаний відпрацювати у замовника не менше трьох років; у разі звільнення за власним бажанням випускник зобов'язаний відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі витрати.
   
   Водночас відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 216 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 № 992» дія Порядку поширюється на осіб, що навчаються за спеціальностями медичного профілю.
   
   Пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 № 992 Міністерству фінансів разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством юстиції та Національним банком доручено розробити і затвердити Порядок визначення та відшкодування випускниками вартості навчання у разі порушення ними умов угоди про працевлаштування.
   
   На цей час вказаний Порядок не затверджений. Міністерством юстиції акти з питання відшкодування випускниками вартості навчання не видавались.
   
   Також повідомляємо, що згідно з Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим наказом Міністерства юстиції від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 23.06.2011 за № 759/19497, припинення трудового договору (звільнення за власним бажанням) Вами як молодим спеціалістом працівником територіального управління юстиції є повноваженням управління.
   
   Додатково повідомляємо, що згідно зі статтею 64 Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту» держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками вищих навчальних закладів права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб.
   
   Заступник Міністра-керівник апарату
О.Іванченко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам