Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об определении налоговых обязательств

Об определении налоговых обязательств   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.02.2014 р. N 70-0-2-14/8.2
   
   Щодо надання роз'яснення
   
   Відповідно до звернення <...> Міністерством юстиції розглянуто лист <...> стосовно надання роз'яснення деяких питань законодавства та у межах компетенції повідомляється, що Міністерство юстиції діє, зокрема, на підставі Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395 (далі - Положення).
   
   Відповідно до абзацу другого пункту 1 Положення Міністерство юстиції (Мін'юст) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації, зокрема державної правової політики.
   
   Згідно з підпунктом 29 пункту 4 Положення Мін'юст надає роз'яснення з питань, пов'язаних із діяльністю Мін'юсту України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються.
   
   Відповідно до підпунктів 16.1.2, 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) платник податків зобов'язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, а також подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.
   
   Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, врегульовано статтею 177 Кодексу.
   
   Пунктом 177.10 цієї статті Кодексу передбачається, що фізичні особи - підприємці зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.
   
   Форма Книги обліку доходів і витрат та порядок її ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
   
   Відповідно до пункту 111.1 статті 111 Кодексу за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності: фінансова; адміністративна; кримінальна.
   
   Граничні строки застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до платників податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов'язань, визначеним статтею 102 цього Кодексу (пункт 114.1 статті 114 Кодексу).
   
   Так, відповідно до пункту 102.1 статті 102 Кодексу контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.
   
   У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов'язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.
   
   Главою 8 розділу II Кодексу передбачений порядок проведення перевірок контролюючими органами.
   
   Крім того зазначаємо, що відповідно до статті 52 цього Кодексу за зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.
   
   
   Директор Департаменту
   цивільного, фінансового законодавства
   та законодавства з питань
   земельних відносин
   
О. Ференс

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам