Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно понятия "налоговая отдача"

Относительно понятия "налоговая отдача"   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.04.2013 р. N 797-0-1-13/8.2-1

   
   Відповідно до листа Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики від 22 квітня 2013 року N 04-30/10-436 Міністерством юстиції України розглянуто лист стосовно поняття "податкова віддача" та у межах компетенції повідомляється, що Міністерство юстиції діє, зокрема, на підставі Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 395 (далі - Положення).
   
   Відповідно до абзацу другого пункту 1 Положення Міністерство юстиції (Мін'юст) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики.
   
   Згідно з підпунктом 29 пункту 4 Положення Мін'юст надає роз'яснення з питань, пов'язаних з діяльністю Мін'юсту України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються.
   
   Разом з тим зазначаємо, що Податковий кодекс України (далі - Кодекс) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
   
   Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності органів державної податкової служби (пункт 1.1 статті 1 Кодексу).
   
   Органи державної податкової служби виконують такі функції, зокрема:
   
   - здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податків та зборів, установлених цим Кодексом;
   
   - здійснюють контроль за своєчасністю подання передбаченої законом звітності (податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків та зборів), а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків та зборів (підпункти 191.1.1 та 191.1.2 пункту 191.1 статті 191 Кодексу).
   
   Згідно з підпунктом 20.1.1 пункту 20.1 статті 20 Кодексу органи державної податкової служби мають право, зокрема, запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів, дотримання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.
   
   Главою 8 Кодексу врегульовано порядок проведення перевірок платників податків органами державної податкової служби.
   
   Зокрема, органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки (пункт 75.1 статті 75 Кодексу).
   
   Відповідно до статті 77 Кодексу документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.
   
   До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.
   
   Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
   
   Згідно з підпунктом 14.1.221 пункту 14.1 статті 14 Кодексу ризик - це ймовірність недекларування (неповного декларування) платником податків податкових зобов'язань, невиконання платником податків іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.
   
   При цьому Кодекс не оперує терміном "податкова віддача".
   
   Водночас зазначаємо, що термін "податкова віддача" використовується, зокрема, у наказі Державної податкової адміністрації України від 23 серпня 2011 року N 495, яким затверджено Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб'єктів господарювання.
   
   Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб'єктів господарювання розроблено з метою забезпечення єдиного порядку щоквартального формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб'єктів господарювання.
   
   Положення зазначених Методичних рекомендацій містять формули, за якими визначається податкова віддача з податку на прибуток підприємств як один з критеріїв відбору суб'єктів господарювання для включення до плану-графіка проведення документальних планових перевірок.
   
   Разом з тим зазначаємо, що згідно з підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 Кодексу органи державної податкової служби є контролюючими органами щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2 цього пункту, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби.
   
   Відповідно до статті 52 цього Кодексу за зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.
   
   Директор Департаменту
   цивільного, фінансового законодавства
   та законодавства з питань
   земельних відносин
   
О. Ференс

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам