Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно порядка принятия локального акта предприятия и обязательных реквизитов, которые должны быть включены в такой акт

Относительно порядка принятия локального акта предприятия и обязательных реквизитов, которые должны быть включены в такой акт   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.04.2010 р. N 326-0-2-10-19
   
   Про локальни акти підприємства

   
   У Міністерстві юстиції розглянуто звернення щодо порядку прийняття локального акту підприємства і обов'язкових реквізитів, які повинні бути включені в такий акт і повідомляється наступне.
   
   Статтею 65 Господарського кодексу України визначено, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі об'єднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.
   
   Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства, який, зокрема, вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, встановлених установчими документами.
   
   Також передбачено, що рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, розробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів.
   
   Особливості управління підприємствами окремих видів (організаційних форм підприємств) встановлюються цим Кодексом та законами про такі підприємства.
   
   Крім того, підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту (частина третя статті 62 Кодексу).
   
   Виходячи з аналізу статті 57 зазначеного Кодексу в установчих документах повинні бути зазначені, зокрема, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання.
   
   Таким чином, вирішення питань діяльності підприємства в межах та порядку, встановлених установчими документами, відноситься до компетенції керівника підприємства. Проте слід враховувати, що законами можуть бути встановлені особливості управління підприємствами в залежності від їх організаційної форми.
   
   Разом з тим слід зазначити, що на сьогоднішній день діє Національний стандарт України "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003", затверджений наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 року N 55.
   
   Даний стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи - постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності.
   
   Зазначений стандарт встановлює: склад реквізитів документів; вимоги до змісту і розташуванню реквізитів документів; вимоги до бланків та оформлення документів; вимоги до документів,які виготовляються за допомогою друкованих засобів.
   
   Вимоги даного стандарту щодо оформлення реквізитів можна поширювати на всі класи уніфікованих систем документації (пункти 1.1 - 1.3 Національного стандарту).
   
   
   Міністр
   
О. Лавринович

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам