Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно порядка ведения бухгалтерского учета

Относительно порядка ведения бухгалтерского учета   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.03.2013 р. N А-2077/8.2

   
   Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2013 року N 41-А-003019/20 Міністерством юстиції розглянуто запит від 22 січня 2013 року N К-01/227 стосовно надання роз'яснення законодавства щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та у межах компетенції повідомляється.
   
   Згідно з Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 395, Міністерство юстиції України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики, політики з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, з формування та забезпечення реалізації політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері виконання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з питань реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.
   
   Міністерство юстиції відповідно до покладених на нього завдань організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мін'юсту України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються.
   
   Водночас при вирішенні порушеного питання слід враховувати таке.
   
   Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон).
   
   Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством (частина перша статті 2 Закону).
   
   Відповідно до частин першої - четвертої, шостої та сьомої статті 8 Закону бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.
   
   Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:
   
   - введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
   
   - користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
   
   - ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;
   
   - самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах.
   
   Завдання та функціональні обов'язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах визначаються Кабінетом Міністрів України.
   
   Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
   
   Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства:
   
   - забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
   
   - організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
   
   - бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
   
   - забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
   
   Разом з цим регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга статті 6 Закону).
   
   Одночасно зазначаємо, що відповідно до абзацу другого пункту 1, абзаців третього та п'ятнадцятого пункту 3 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 446 (далі - Положення), головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації, зокрема, державної фінансової, бюджетної політики є Мінфін.
   
   Основними завданнями Мінфіну є, зокрема, формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері бухгалтерського обліку, а також здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності в Україні, розроблення стратегії розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначення єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності, обов'язкових для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків), адаптація законодавства з питань бухгалтерського обліку в Україні до законодавства Європейського Союзу та запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності.
   
   Також згідно з підпунктом 13 пункту 5 Положення з метою організації своєї діяльності Мінфін організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Мінфіну України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються.
   
   Заступник Міністра -
   керівник апарату
   
А. Сєдов

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6138 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам