Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно предоставления разъяснения по законодательству, которое действует на территории Автономной Республики Крым

Относительно предоставления разъяснения по законодательству, которое действует на территории Автономной Республики Крым   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.05.2014 р. N 6616-0-33-14/12.2

   
   У зв'язку з листом [...] щодо надання роз'яснення стосовно законодавства, яке діє на території Автономної Республіки Крим, Міністерство юстиції в межах компетенції повідомляє таке.
   
   Щодо законодавства, яке діє на території Автономної Республіки Крим
   
   Статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, правовий режим на цій території, особливості діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах такого режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб визначено Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (далі - Закон) від 15 квітня 2014 року N 1207-VII.
   
   Відповідно до статті 1 Закону тимчасово окупована територія України є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції і законів України.
   
   Статтею 13 Закону визначено, що особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території визначаються законом.
   
   Щодо розрахунків за договорами, укладеними із контрагентами, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території Автономної Республіки Крим, зазначаємо, що згідно з пунктом 6 статті 7 Закону України "Про Національний банк України" однією із функцій Національного банку є регулювання діяльності платіжних систем та систем розрахунків в Україні, а також визначення порядку і форми платежів, у тому числі між банками.
   
   Враховуючи наведене, вважаємо доцільним звернутися до Національного банку України для вирішення порушеного питання.
   
   Щодо здійснення оподаткування за відповідними договорами, повідомляємо, що відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначення вичерпного переліку податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України (абзац перший пункту 1.1 статті 1 вказаного Кодексу).
   
   При цьому згідно зі статтею 52 зазначеного Кодексу за зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.
   
   Податкова консультація мас індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   Консультації надаються контролюючими органами.
   
   Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.
   
   Щодо компетенції судів
   
   Відповідно до статті 15 Господарського процесуального кодексу України справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також справи про визнання недійсними актів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача.
   
   При цьому слід враховувати, що 15 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України", положеннями статті 12 якого передбачено, що у зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя судами Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на тимчасово окупованих територіях господарські справи, підсудні Господарському суду Автономної Республіки Крим, розглядаються господарським судом Київської області, господарські справи, підсудні господарському суду міста Севастополя, - господарським судом міста Києва, а господарські справи, підсудні Севастопольському апеляційному господарському суду, - Київським апеляційним господарським судом.
   
   Справи, що перебувають у провадженні судів, розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, та розгляд яких не закінчено, передаються судам відповідно до встановленої цим Законом підсудності, протягом десяти робочих днів з дня набрання ним чинності або з дня встановлення такої підсудності.
   
   Також зазначаємо, що відповідно до положень статті 5 Закону відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок тимчасової окупації державі Україна, юридичним особам, громадським об'єднанням, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, у повному обсязі покладається на Російську Федерацію як на державу, що здійснює окупацію.
   
   При цьому повідомляємо, що листи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають лише роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
   
   Отже, лист Міністерства юстиції щодо надання роз'яснення стосовно законодавства, яке діє на території Автономної Республіки Крим, носить персоніфікований та інформаційно-роз'яснювальний характер, не встановлює нових правових норм і відповідно не є нормативно-правовим актом.
   
   Заступник Міністра
   
Р. Рябошапка

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам