Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно применения субъектами хозяйствования, не являющимися бюджетными учреждениями, пункта 12 Типового положения о бухгалтерской службе бюджетного учреждения

Относительно применения субъектами хозяйствования, не являющимися бюджетными учреждениями, пункта 12 Типового положения о бухгалтерской службе бюджетного учреждения   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.06.2011 р. N 419-0-2-11-8.2

   
   У Міністерстві юстиції розглянуто лист щодо надання роз'яснення щодо застосування суб'єктами господарювання, які не є бюджетними установами, пункту 12 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року N 59, а також необхідності складання зазначеними суб'єктами господарювання акту передачі справ головного бухгалтера в разі призначення на посаду або звільнення з посади головного бухгалтера, і в межах компетенції повідомляється наступне.
   
   Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (преамбула цього Закону).
   
   Абзацом шостим частини четвертої статті 8 зазначеного Закону визначено, що завдання і функціональні обов'язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах визначаються Кабінетом Міністрів України.
   
   Так, постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року N 59 затверджено Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, пунктом 12 якого визначено, що прийом (передача) справ головним бухгалтером в разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт. Копія такого акта направляється бюджетній установі, якому підпорядковується бюджетна установа.
   
   Прийом (передача) справ головним бухгалтером може здійснюватися за участю представника бюджетної установи, якому підпорядковане бюджетна установа.
   
   У той же час пунктом 1 цього Типового положення встановлено, що ним визначаються завдання та функціональні обов'язки бухгалтерської служби бюджетної установи, повноваження її керівника - головного бухгалтера та вимоги до його професійно-кваліфікаційним рівнем.
   
   Таким чином, норми зазначеного вище Типового положення визначають питання функціонування бухгалтерських служб, повноваження їх керівника - головного бухгалтера тільки в бюджетних установах.
   
   Згідно з пунктом 12 статті 2 Бюджетного кодексу України бюджетними установами є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, які повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету.
   
   Разом з тим частин другої, шостої та сьомої статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" встановлено, що питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
   
   Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства:
   
   - забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
   
   - організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
   
   - бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, розкрадання і псування активів підприємства;
   
   - забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
   
   Частиною третьою статті 8 і частиною восьмою статті 9 зазначеного Закону встановлено, що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали і підписали ці документи.
   
   Також зазначаємо, що відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
   
   Міністр
   
О. Лавринович

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
3344 4
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам