Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно раскрытия банками информации относительно юридических и физических лиц, содержащей банковскую тайну, в связи с запросами органов государственной налоговой службы

Относительно раскрытия банками информации относительно юридических и физических лиц, содержащей банковскую тайну, в связи с запросами органов государственной налоговой службы   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.07.2011 р. N 436-0-2-11-8.2

   
   Відповідно до звернення народного депутата України у Міністерстві юстиції розглянуто лист щодо розкриття банками інформації стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, у зв’язку із запитами органів державної податкової служби, і в межах компетенції повідомляється наступне.
   
   Право органів державної податкової служби отримувати від платників податків, а також від установ Національного банку України, комерційних банків та інших фінансових установ інформацію про наявність банківських рахунків, обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені законом терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності, визначено статтею 20 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
   
   Так, відповідно до підпункту 20.1.3 пункту 20.1 цієї статті Кодексу органи державної податкової служби мають право одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, комерційних банків та інших фінансових установ довідки в порядку, встановленому Законом України "Про банки і банківську діяльність" та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності.
   
   Згідно з підпунктом 72.1.3 пункту 72.1 статті 72 Кодексу для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби використовується інформація, що надійшла від банків, інших фінансових установ, про наявність та рух коштів на рахунках платника податків.
   
   Відповідно до пункту 73.1, абзацам першим, дев'ятим і десятим пункту 73.3 та пункту 73.4 статті 73 Кодексу інформація, визначена у статті 72 цього Кодексу, безкоштовно надається органам державної податкової служби періодично або на окремий письмовий запит органу державної податкової служби у строки, визначені пунктом 73.2 цього Кодексу.
   
   Органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктов інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік і підстави подання якої встановлені законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, і її документального підтвердження.
   
   Інформація на запит органу державної податкової служби надається Національним банком України, іншими банками безкоштовно в порядку та обсягах, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність".
   
   Порядок отримання інформації органами державної податкової служби за їх письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів України.
   
   Інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків надається в обсягах, більших, ніж передбачені пунктом 73.3 цієї статті, банками та іншими фінансовими установами контролюючим органам за рішенням суда. Для отримання такої інформації контролюючий орган звертається до суду.
   
   У той же час повідомляємо, що Законом України від 15 лютого 2011 року (N 3024-VI) "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків" норми статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" приведені у відповідність з нормами Кодексу.
   
   Так, зокрема, відповідно до пунктів 2 і 4 частини першої статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суда. Інформація щодо наявності банківських рахунків розкривається банками органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу.
   
   Разом з тим повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають лише роз'яснювальний та інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
   
   Заступник Міністра -
   керівник апарату
   
А. Сєдов

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам