Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно разъяснения законодательства о представлении информации по запросу органа государственной налоговой службы

Относительно разъяснения законодательства о представлении информации по запросу органа государственной налоговой службы   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.02.2013 р. N А-2098/8.2

   
   Міністерством юстиції розглянуто звернення щодо роз'яснення законодавства про подання інформації за запитом органу державної податкової служби та повідомляється.
   
   Відповідно до підпунктів 29, 30 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 395, Мін'юст відповідно до покладених на нього завдань надає роз'яснення та організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мін'юсту України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також щодо актів, які їм видаються.
   
   Надання правової оцінки дій і рішень органів державної податкової служби не належить до компетенції Мін'юсту, визначеної зазначеним Положенням.
   
   Разом з тим повідомляємо, що відповідно до пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та іншим суб'єктам інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави подання якої встановлені законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.
   
   Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік запитуваної інформації та документів, що її підтверджують, а також підстави для направлення запиту.
   
   Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:
   
   за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;
   
   для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) в ході проведення перевірок;
   
   виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;
   
   щодо платника податків подано скаргу про неподання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;
   
   у разі проведення зустрічної звірки;
   
   в інших випадках, визначених цим Кодексом.
   
   Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, наступного за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку подавати відповідь на такий запит.
   
   Порядок отримання інформації органами державної податкової служби за їх письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів України.
   
   Так, постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1245 затверджено Порядок періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом.
   
   Крім того зазначаємо, що відповідно до підпункту 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 Кодексу органи державної податкової служби є контролюючими органами щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2 цього пункту, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби.
   
   Згідно зі статтею 52 Кодексу за зверненням платників податків контролюючі органи надають безкоштовно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.
   
   Також відповідно до частини п'ятої статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.
   
   У той же час зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони лише мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
   
   Заступник Міністра -
   керівник апарату
   
А. Сєдов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам