Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно усовершенствования порядка смены главного бухгалтера предприятия

Относительно усовершенствования порядка смены главного бухгалтера предприятия   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.07.2010 р. N 9286-0-4-10-21

   
   На виконання доручення Прем'єр-міністра України Миколи Азарова від 15 липня 2010 року N 43065/1/1-10 (до листа депутатської фракції) Міністерством юстиції України розглянуто звернення щодо внесення змін до деяких нормативно-правові акти України щодо удосконалення порядку зміни головного бухгалтера підприємства і в межах компетенції повідомляється.
   
   При вирішенні питання щодо порядку зміни головного бухгалтера підприємства необхідно враховувати наступне.
   
   Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
   
   Порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві регулює стаття 8 цього Закону.
   
   Так, відповідно до частин першої - четвертої цієї статті Закону бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.
   
   Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:
   
   введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
   
   користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
   
   ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;
   
   самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Дана форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися.
   
   Також зазначаємо, що порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності, установами та організаціями, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету, встановлює Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за N 168/704.
   
   Щодо внесення змін до деяких нормативно-правові акти України щодо вдосконалення порядку зміни головного бухгалтера підприємства повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів Україна, яка стверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
   
   Згідно з пунктом 3 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р N 1837, одним з основних завдань Мінфіну є здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, розробка стратегії розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначення єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, обов'язкових для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків та бюджетних установ),а також фізичних осіб - підприємців.
   
   Заступник Міністра
   
Л. Горбунова

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам