Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно возможности наличия в штате предприятия должности главного бухгалтера без образования бухгалтерской службы

Относительно возможности наличия в штате предприятия должности главного бухгалтера без образования бухгалтерской службы   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.04.2010 р. N 327-0-2-10-20

   
   Відповідно до звернення в Міністерстві юстиції розглянуто звернення депутата ... щодо надання роз'яснення законодавства відносно можливості наявності в штаті підприємства посади головного бухгалтера без освіти бухгалтерської служби, і повідомляємо наступне.
   
   Відповідно до частини восьмої статті 19 Господарського кодексу України всі суб'єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов'язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати і представляти у відповідності до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.
   
   Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон).
   
   Відповідно до частин другої і четвертої статті 8 Закону питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:
   
   - Введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
   
   - Користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи;
   
   - Ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;
   
   - Самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Дана форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися.
   
   Частиною першою статті 11 Закону встановлено, що на основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства.
   
   Разом з тим вказуємо на те, що наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року N 336 затверджено Випуск 1 "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності" (розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців "та розділ 2" Професії робітників ") Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі - Довідник).
   
   "Загальних положень" Довідника встановлено, що Довідник - це систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, які наведені у Класифікаторі професій ДК 003-95.
   
   Довідник є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях всіх форм власності та видів економічної діяльності.
   
   Так, у відповідних розділах Довідника наводяться кваліфікаційні характеристики посад "Головний бухгалтер" і "Бухгалтер", необхідні для виконання відповідних типових завдань та обов'язків, а також встановлені у відповідності з певною посадою вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційним рівнем, вимоги до післядипломної освіти і мінімальні вимоги до стажу роботи.
   
   Також абзацом першим підпункту 7.9 пункту 7 Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 19 лютого 1998 року N 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1998 року за N 791/3231, передбачено, що відомості про відповідальних за податковий облік осіб юридичної особи чи відокремленого підрозділу - керівника та головного бухгалтера (бухгалтера, якщо для забезпечення ведення бухгалтерського обліку за штатом платника податків передбачена лише одна посада бухгалтера без освіти бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером) вносяться чи змінюються органом державної податкової служби в Єдиному банку даних юридичних осіб.
   
   З огляду на вищевикладене,підприємство для забезпечення ведення бухгалтерського обліку може вводити в свій штат посаду бухгалтера або створювати бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером.
   
   Міністр
   
О. Лавринович

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6130 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам