Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно выплаты дивидендов

Относительно выплаты дивидендов   
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.06.2011 р. N 379-0-2-11-8.1
   
   Щодо виплати дивідендів

   
   У зв’язку з зверненням Міністерство юстиції розглянуло лист щодо обов'язковості зазначення в установчих документах господарського товариства відомостей стосовно порядку розподілу прибутків та можливості господарських товариств (за винятком акціонерних товариств) самостійно визначати періодичність виплати частки прибутку Міністерство юстиції повідомляє.
   
   1. Щодо обов'язковості зазначення в установчих документах господарського товариства відомостей стосовно порядку розподілу прибутків
   
   Частиною першою статті 88 Цивільного кодексу передбачено, що у статуті товариства вказуються найменування юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, якщо додаткові вимоги щодо змісту статуту не встановлені цим Кодексом або іншим законом.
   
   Згідно з частиною другою статті 57 Господарського кодексу в установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.
   
   Відповідно до частини другої статті 4 Закону України "Про господарські товариства" установчідокументи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.
   
   Отже, відповідно до вимог чинного законодавства установчі документи господарського товариства мають містити відомості щодо порядку розподілу прибутку.
   
   2. Щодо можливості господарських товариств (за винятком акціонерних товариств) самостійно визначати періодичність виплати частки прибутку
   
   Виходячи із системного аналізу чинного законодавства, вимога щодо періодичності виплати частки прибутку відсутня, оскільки рішення з цього питання віднесено до компетенції вищого органу управління товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.
   
   Так, зокрема, відповідно до статті 58 Закону України "Про господарські товариства" вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників.
   
   До компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю належить, зокрема, затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (стаття 59 Закону України "Про господарські товариства").
   
   Наведена норма застосовується і до товариства з додатковою відповідальністю відповідно до частини третьої статті 65 Закону України "Про господарські товариства".
   
   Тоді як щодо розподілу прибутку у повному та командитному товаристві слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 123 Цивільного кодексу прибуток та збитки повного товариства розподіляються між його учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі, якщо інше не передбачено засновницьким договором або домовленістю учасників.
   
   Згідно із частиною третьою статті 133 Цивільного кодексу до командитного товариства застосовуються положення про повне товариство, якщо інше не встановлено цим Кодексом, іншим законом.
   
   Міністр юстиції України
   
О. Лавринович

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам